Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Jätehuolto

Tässä osiossa on osaamistavoitteina:

  • tunnistaa jätteiden synnyn ehkäisymahdollisuudet omassa työssä
  • tuntea alueelliset jätteiden lajittelumahdollisuudet
  • tunnistaa vaaralliset jätteet ja käsitellä niitä oikein
  • osata opastaa kiinteistön käyttäjiä jäteasioissa.

Kiinteistön jätehuollon tarkoituksena on organisoida kiinteistössä syntyvien jätteiden tunnistaminen, keräys, merkitseminen, lajittelu, säilyttäminen ja kuljetus. Lisäksi siihen kuuluu jäteastioiden ja -tilojen hoito sekä jätehuollosta tiedottaminen kiinteistön käyttäjille. Kiinteistön normaalissa toiminnassa syntyvän jätteen lisäksi on tarvittaessa järjestettävä myös korjaus- ja rakennusjätteen keräys.

Jätelaissa painotetaan jätteiden synnyn ennalta ehkäisemistä ensisijaisena ja kierrätystä toissijaisena tavoitteena. Valtakunnan tasolla kierrätykseen soveltumaton jäte tulee mahdollisimman laajasti hyödyntää energiana ja kaatopaikalle on tarkoitus sijoittaa enää hyvin vähän jätettä.

Jätelaki

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa seuratessaan kiinteistön jätehuollon toimivuutta ja opastaessaan kiinteistön käyttäjiä. Lajittelumahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen kannattaa, koska kaatopaikalle päätyvän sekajätteen kustannukset ovat suurimmat.

Käytännön työssä kiinteistönhoitajien odotetaan huolehtivan erityisesti jätetilojen ja pihojen siisteydestä. Jätetilojen siisteyden ylläpitäminen sujuu helpoiten, mikäli jätetiloissa on selkeät paikat eri jäteastioille, astioiden kyltit ja lajitteluohjeet opastavat käyttäjiä oikeaan lajitteluun ja kiinteistön käyttäjät tiedostavat omien lajittelutapojensa vaikutukset jätehuollon kustannuksiin. Kiinteistönhoitaja välittää omaa tietämystään kiinteistön käyttäjille ja tukee näin toimivaa jätehuoltoa.