Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Jätteiden synnyn ehkäisy
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Jätteiden synnyn ehkäisy

Tavoitteena jätteen määrän vähentäminen

Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 päätyisi kaatopaikoille loppusijoitettavaksi enintään 20% yhdyskuntajätteistä. Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyviä jätteitä ja siihen rinnastettavia teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyviä jätteitä.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

EU:n jätedirektiivin ja kansallisen jätelainsäädännön tavoitteiden mukaan syntyvän jätteen määrää on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään. Vasta tämän jälkeen tulee tavoiteasteikossa uudelleenkäyttö sellaisenaan tai materiaalin kierrätys. Viimeisinä vaihtoehtoina on jätteen sisältämän polttoenergian hyödyntäminen tai jos sekään ei ole mahdollista, sijoitus kaatopaikalle.

Jätteen määrän vähentämistä on lisäksi haitallisten tai myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen. Jätteiden lajittelua hyötykäyttöön ei katsota jätteen määrän vähentämiseksi, vaikka se vähentääkin kaatopaikoille päätyvää jätettä.

Vältä turhia hankintoja

Jäte on rahalla ostettua tavaraa: koneita, laitteita, tarvikkeita, raaka-ainehävikkiä, pakkauksia. Jätteestä maksetaan sekä ostettaessa että poistettaessa.

Tuote tai tavara, jota ei koskaan hankita, ei myöskään päädy jätteeksi.

EU:n ympäristöasioistakin vastannut komissaari Margot Wallström on ilmaissut asian seuraavasti: "Kun tuote heitetään pois, heitetään pois paljon enemmän kuin vähän roskaa, sillä samalla heitetään pois myös kaikki ne luonnonvarat, jotka sen valmistamiseen on käytetty. Näin ollen hammasharjan "todellinen" paino on 1,5 kiloa ja matkapuhelimen 75 kiloa!"

Fiksu vähentää jätettä -sivusto

Vastuullisista hankinnoista lisää.

Jätteiden vähentäminen ulkoalueiden hoidossa

Nurmikon leikkuujätteen voi jättää paikalleen pienenä silppuna tai kompostoida kiinteistöllä. Jos leikkuujäte jätetään paikoilleen, jätteen sisältämät ravinteet palautuvat nurmikon käyttöön. Leikkuujätteen paikalleen jättäminen edellyttää yleensä ruohonleikkuria, joka murskaa silpun riittävän pieneksi.

Ulkoalueiden syyssiivouksen yhteydessä myös osan lehdistä voi jättää puiden ja pensaiden alle kateaineeksi.

Keväällä poiskerättävä hiekoitussepeli on myös jätettä. Sepelin voi varastoida kiinteistöllä uutta käyttöä varten, mikäli siihen on mahdollisuus.

Jätteen synnyn ehkäisyn kannalta on syytä optimoida hiekoitussepelin käyttömäärät - liika on aina liikaa. Liialliset määrät lisäävät entisestään myös keväistä hiekanpoistotyötä, poistoon käytettyjä konetunteja sekä pölyhaittoja. Myös sepelin louhintaan liittyy ympäristövaikutuksia, kuten energiankulutus.

Hiekoitussepeliä on mahdollisuus hyödyntää maarakenteiden raaka-aineena. Näin tehdään joissakin kunnissa yleisiltä teiltä kerätylle sepelille.

Lisätietoa hiekoitussepelin uusiokäytöstä

Hiekoitussepelin laajan uusiokäytön ongelmana on sen sisältämät haitta-aineet ja yhdisteet, kuten suolauksen jäämät, roskat, raskasmetallit ja öljy. Yksittäisiltä kiinteistöiltä kerätyn hiekoitussepelin uusiokäyttö onkin vielä nykyisin vähäistä. Käytännössä se onnistuu parhaiten, jos sepeli voidaan varastoida kiinteistöllä seuraavaa talvea varten.Yhteiskäyttötavarat

Jätteiden syntyä ehkäisee tehokkaasti yhteiseen käyttöön hankitut koneet, laitteet ja työvälineet. Kiinteistönhoitoyrityksellä on kiinteistönhoitajien yhteiskäytössä laitteita ja välineitä, joita ei tarvita päivittäin. Näin kaikille ei tarvitse hankkia kaikkea henkilökohtaiseen käyttöön. Tärkeää on palauttaa tavarat sovitusti takaisin, jotta muut voivat käyttää niitä vuorostaan.

Myös taloyhtiöille kannattaa markkinoida asukkaiden yhteiskäyttötavaroiden hankintaa. Taloyhtiölle voidaan hankkia yhteiskäyttöön esim. harvoin tarvittavia koneita tai välineitä.

Espoossa Kylävainionkujalla asukkailla on yhteiskäytössä muun muassa pensasleikkuri ja painepesuri sekä muita käsityökaluja. Tavaroita saavat lainata kaikki talon asukkaat. Tavaroita säilytetään lukitussa tilassa, johon kolmella talon asukkaalla on avaimet.