Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Jäteneuvonta kiinteistön käyttäjille
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Jäteneuvonta kiinteistön käyttäjille

Kiinteistönhoitaja voi omalta osaltaan vähentää kiinteistön jätehuoltokustannuksia opastamalla kiinteistön käyttäjiä jätteiden lajittelussa. Tarkoituksenmukainen valikoima eri jätejakeiden keräysastioita auttaa vähentämään sekajätteen määrää. Käytännössä tarvitaan kuitenkin myös jokaisen kiinteistön käyttäjän panosta, jotta lajittelu sujuu, eivätkä jätteet päädy vääriin paikkoihin.

Tiedotus kerättävistä jätejakeista

Kiinteistön käyttäjillä tulee olla selkeä tietämys siitä, mitä jätejakeita kiinteistön jätetilaan voi viedä. Tieto välittyy heille jäteastioiden merkintöjen ja jätetiloissa olevien lajitteluohjeiden kautta. Lisäksi käyttäjille voi toimittaa lajitteluohjeet postilaatikkoon ja niitä voidaan pitää esillä ilmoitustaululla. Asian on hyvä olla aika ajoin esillä myös taloyhtiön kokouksissa. Näiden tiedotuskanavien kautta on hyvä tiedottaa myös aluekeräyspisteistä ja niissä kerättävistä jätejakeista.

Kattava lista aluekeräyspisteistä löytyy http://kierratys.info/ sekä paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä.

Kiinteistön käyttäjille tiedotetaan myös aktiivisesti jätehuoltoon tai esim. lajittelukäytäntöihin liittyvistä muutoksista.

Erityisesti asukaskiinteistöissä voidaan aika ajoin järjestää kampanjoita esim. biojätteen lajittelun tehostamiseksi. Lajitteluohjeiden ja vaikkapa biojätepussien jakaminen muistuttaa asiasta ja innostaa uusiin käytäntöihin. Kustannussäästöjen ohella lajittelumotivaatiota voi lisätä tieto biojätteen haitallisuudesta sekajätteen seassa.

Kaatopaikalla biojäte mätänee ja tuottaa metaania. Metaani on voimakas ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu: 22 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi.

Tiedotuskampanjoita voi olla tarpeen ajoittain järjestää myös siitä, mitä jätetilaan ei saa viedä ja mihin nämä jätteet voi toimittaa (esim. huonekalut, vaaralliset jätteet). Viestintäaineistoa on valmiina saatavilla mm. paikallisilta jätehuoltoyhtiöiltä.

Tiedotus jätehuoltokustannuksista

Kiinteistön jätehuoltokustannuksia kannattaa seurata vuosittain ja tiedottaa niistä kiinteistön käyttäjille. Kustannustietoja havainnollistaa eri jätejakeiden keräyksestä aiheutuvien kustannusten erittely. Kustannuserittelyssä voi tuoda esille esimerkiksi sen, paljonko kiinteistön sekajätekustannukset ovat vuodessa verrattuna biojätteen kustannuksiin tai paljonko jätetilaan kuulumattomien tavaroiden, kuten huonekalujen poisvienti on aiheuttanut lisäkuluja kiinteistölle.

Kustannuspaineita voi hillitä tehostamalla lajittelua. Motivaatio useampien jätejakeiden lajitteluun kasvaa, kun on tiedossa sen mukanaan tuomat kustannussäästöt.

Tiedotuksessa kannattaa käyttää konkreettisia mittareita, kuten

  • jätehuoltokustannukset vuodessa / asunto, asukas tai liikehuoneisto
  • jätteiden määrä vuodessa kg / asunto, asukas tai liikehuoneisto
  • jätteistä hyötykäyttöön %.
Pääkaupunkiseudulla on tutkittu kotitalouksien sekajätteen koostumusta. Sekajätteen seassa on paljon lajittelukelpoista jätettä, kuten biojätettä, keräyspaperia, -pahvia ja -kartonkia sekä energiajätettä. Todellista sekajätettä on mukana karkeasti arvioiden vain reilut 10 %. Lähde: Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012: Koostumustutkimus

Kiinteistön käyttäjien kuuleminen ja tiedonvälitys isännöitsijälle

Sekä kiinteistönhoitajalla että kiinteistön käyttäjillä on omakohtaisia kokemuksia jätehuollon ja lajittelun toimivuudesta kiinteistöllä. Käyttäjien palautetta kannattaa kuunnella ja viestiä sekä omista että käyttäjien kokemuksista isännöitsijälle ja/tai taloyhtiön hallitukselle. Havaintoja tulee hyödyntää käytäntöjen parantamiseksi.

Asuntojen tilaratkaisut voivat vaikeuttaa jätelajittelua. Esimerkiksi neljän säiliön jätevaunut helpottavat huomattavasti lajittelua verrattuna perinteiseen yhden ämpärin malliin. Tällaisia käytännön parannuksia voi tuoda esille taloyhtiön kokouksessa, jolloin voidaan harkita muutostöiden toteutusta kerralla kaikkiin asuntoihin.

Kiinteistöllä asioivien urakoitsijoiden neuvonta

Kiinteistönhoitajan asiakkaita ovat myös kiinteistöllä käyvät urakoitsijat. Urakoitsijoille on hyvä tiedottaa kiinteistöllä kerättävistä jätejakeista. Isompien jätemäärien osalta urakoitsijoiden on tarpeen tietää, mihin toimitetaan esim. puu-, puutarha- tai metallijäte.