Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Hankinnat

Harkitse hankintoja

Kiinteistönhoitoyritys ja yksittäinen kiinteistönhoitaja hankkivat omiin ja asiakaskohteidensa tarpeisiin hyvin erilaisia tuotteita. Tyypillisiä hankintoja ovat sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet, lvi-hankinnat, varaosat, lamput ja sytyttimet, liukkaudentorjunta-aineet sekä lukkosprayt.

Kunkin hankinnan yhteydessä harkitaan,

  • onko hankinta tarpeellinen
  • voisiko hankinnan korvata huollolla, korjauksella tai vuokrauksella/liisauksella
  • onko tuote kestävä, huollettava ja korjattava
  • onko kone/laite energiatehokas
  • onko tuote ympäristömyötäinen koko elinkaarensa aikana (esimerkkinä ympäristömerkityt tuotteet)
  • mikä on tuotteen haitallisuus käytössä ja hävittämisvaiheessa (esimerkkinä kemikaalit).

Laadukas, helposti huollettava ja korjattava tuote on pitkäikäinen. Tuotteen valmistaminen kuluttaa raaka-aineita ja energiaa, ja tuotanto aiheuttaa päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään. Lisäksi tuotetta ja sen sisältämiä raaka-aineita varastoidaan ja kuljetetaan elinkaaren aikana lukuisia kertoja. Siksi on järkevää käyttää tuotetta hyödyksi mahdollisimman kauan.

Hankintavaiheessa on tärkeä huomioida myös varaosien saatavuus. Tällöin kone tai laite voidaan helposti korjata, eikä uutta tarvitse ostaa tilalle. Osan koneista, laitteista tai vaikkapa toimistokalusteista voi ostaa myös käytettyinä tai vuokrata/liisata.

Kertakäyttötuotteet kannattaa korvata kestävillä vaihtoehdoilla. Esimerkiksi ilmanvaihtosuodattimissa suositaan uudelleen käytettäviä tai pestäviä malleja. Toimistossa kertakäyttöastiat korvataan pestävillä astioilla ja paperipyyhkeet kangasrullapyyhkeellä.

Vähän pakatut tuotteet minimoivat omalta osaltaan jätemääriä. Toisaalta kiinteistönhoitoyrityksessä voidaan valita suuria pakkauskokoja hankittaessa paljon käytettäviä tuotteita.

Laimennettavat, isoissa pakkauksissa myytävät tiivisteet, kuten kaluston pesuaineet, vähentävät yksittäispakkauksista syntyvää jätettä.

Kiinteistönhoitoyrityksessä kannattaa laatia yleinen hankintaohje, jossa sovitaan, mitä hankitaan ja miten. Tällöin kaikilla on yhteisesti tiedossa ympäristövastuulliset hankintaperiaatteet ja tuotteet.

Ympäristömerkityt hankinnat

Monissa tuoteryhmissä on tarjolla ympäristömerkittyjä tuotteita (esim. Joutsenmerkki tai EU-kukka). Ympäristömerkitty tuote kannattaa valita aina, kun mahdollista. Sen koko elinkaaren aikainen ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Kiinteistönhoitaja voi valita ympäristömerkityn tuotteen esim. maaleista, ammattikäyttöön tarkoitetuista puutarhatyökoneista ja erilaisista puhdistusaineista.

http://joutsenmerkki.fi/

Ympäristömerkeistä lisää täällä.

Materiaali- ja energiatehokkuus hankinnoissa

Hankinnoissa materiaalitehokkuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koneen korjauksella voidaan välttää uuden vastaavan tuotteen ostaminen. Samalla säästetään tuotannossa kuluvia luonnonvaroja ja vältetään päästöjä. Myös tavaroiden korvaaminen palveluilla on materiaalitehokkuutta.

Materiaalitehokkuutta on käytännössä myös ympäristölle vähemmän haitallisten kemikaalien valinta tai kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankinta.

Energiatehokkuus tulee huomioida koneiden ja laitteiden hankinnassa. Energiamerkit opastavat vastuullisiin hankintoihin jo monissa tuoteryhmissä.

Materiaali- ja energiatehokkuudesta lisää täällä.