Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kuljetukset ja liikkuminen

Liikkuminen asiakaskohteesta toiseen

Kiinteistönhoitaja työskentelee päivän aikana useimmiten monissa eri asiakaskiinteistöissä. Liikkuminen kohteesta toiseen tapahtuu yleensä kiinteistönhoitoyrityksen autolla tai omalla.

Osa työtehtävistä on ennalta suunniteltuja, jolloin kiinteistönhoitaja voi suunnitella myös reittinsä optimaalisesti. Tällöin kohteesta toiseen ajetaan järkevästi ylimääräisiä ajokilometrejä välttäen. Ajoreittien ennakkosuunnittelu ja siirtymien minimointi vähentää autoilun ympäristöhaittoja.

Liikenne aiheuttaa päästöjä ilmaan sekä melua ja tärinää. Ilmapäästöjä ovat pakokaasupäästöt sekä ajoneuvojen aiheuttama ja ilmaan nostattama pöly. Liikenteen päästöjä ovat mm. hiilimonoksidi, hiilidioksidi, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi ja hiukkaset.
Suomessa liikenteen osuus hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä on yli puolet ja hiilivety- ja typenoksidipäästöistä noin puolet. Liikenne on myös merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja (20 % osuus). Lähde: Motiva

Liikenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt

Osa työtehtävistä (esimerkiksi häiriöilmoitukset) tulee niin nopealla aikataululla, ettei niiden osalta voi suunnitella reittejä etukäteen. Näiden tehtävien hoidon jälkeen palataan taas reittisuunnitelmaan mahdollisuuksien mukaan.

Ajokilometrejä ja polttoaineen kulutusta kannattaa seurata. Reittisuunnittelu voi tuoda merkittäviä säästöjä.

Taloudellinen ajotapa

Kaikessa ajossa noudatetaan taloudellista ajotapaa. Taloudellinen ajotapa säästää sekä autoa että ympäristöä. Se on tehokas ja edullinen keino säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä sekä huolto-, korjaus- ja rengaskustannuksia. Taloudellinen ajotapa tukee myös positiivista yrityskuvaa erityisesti silloin, kun autossa on yrityksen tunnukset.

Taloudellisen ajotavan hyödyt koskevat myös traktoreita ja muita kiinteistötyökoneita.

Taloudellinen ajotapa voi tuoda 10 % säästön polttoaineen kulutukseen.Motiva: Taloudellinen ajotapa

Talvella auton esilämmitys säästää moottoria, vähentää kulutusta ja pienentää päästöjä. Lohko- tai säteilylämmitintä käytetään ulkolämpötilan mukaan.

Kuva: Auton esilämmityksen sopivat käyttöajat. Lähde: Motiva

Kovemmillakaan pakkasilla yli 2h lämmitysajasta ei ole hyötyä, vaan sähköä kuluu hukkaan.Ajokaluston säännöllinen huolto lisää toimintavarmuutta ja käyttöikää. Säännöllinen pesu ja pakettiautojen tavaratilan siisteydestä huolehtiminen ylläpitävät positiivista yrityskuvaa.

Kuljetukset kiinteistöille

Kiinteistöille kuljetetaan koneita (kuten ruohonleikkureita), hiekoitushiekkaa, ilmanvaihtokoneiden suodattimia jne. Näiden kuljetusten osalta on myös tarpeen optimoida ajoreitit ja tarkastella kuljetusten täyttöastetta. Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan pienentää myös kuljetuksia tehostamalla.

Hiekoitushiekkaa kannattaa hankkia kerralla iso erä, joka viedään eri asiakaskohteiden hiekkasiiloihin yhdellä kuorma-autolla. Pienempien erien hankinta ja kuljettaminen esimerkiksi pienillä avolava-autoilla lisää liikennettä, päästöjä ja kustannuksia.

Yhdellä pakettiautolla voidaan keskitetysti hakea kiinteistönhoitajien tarvitsemat huoltotarvikkeet, lamput ja vara-osat, ja tuoda ne kiinteistönhoitoyrityksen varastoon. Sieltä jokainen kiinteistönhoitaja voi ottaa ne mukaansa mennessään asiakaskohteisiinsa.

Mikäli kiinteistönhoitoyrityksellä on käytössä erikokoista kuljetuskalustoa, niistä valitaan kunkin kuljetuksen tarpeisiin optimaalisimman kokoinen. Isojen kulkuvälineiden tyhjänä ajo kannattaa minimoida.

Joutokäyntisäännökset

Kuljetuksiin ja liikenteeseen yleensä liittyy joutokäyntiongelma. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynti on asetuksella kielletty. Ennen ajoon lähtemistä moottoria saa joutokäyttää enintään 2 minuuttia, yli -15 °C pakkasessa enintään 4 minuuttia.

Asetus joutokäynnin rajoittamisesta

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenteessä kannattaa suosia kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Työnantaja voi tukea työntekijöiden ympäristövastuullisia liikkumismuotoja mm. työsuhdematkalipuilla ja -polkupyörillä. Hyvät sosiaalitilat ja pyöräparkit tukevat pyöräilyä. Myös kimppakyydit ovat hyvä keino vähentää yksityisautoilun ympäristöhaittoja.

Jos päivän asiakaskohteet sijaitsevat lähekkäinen, eikä mukaan tarvita isoja tarvikkeita, polkupyörällä voi siirtyä myös kohteesta toiseen. Polkupyörälaukkuihin mahtuvat mukaan pienet työkalut. Positiivinen huomio asiakaskiinteistöllä on taattu! Totuttu tapa mennä kaikkialle autolla on joskus hyvä kyseenalaistaa. Säästettyjä ajokilometrejä kannattaa seurata ja haastaa mukaan työkaveritkin. Yhteisistä säästöistä voi tiedottaa yrityksen nettisivuilla.

Vinkkejä työmatkaliikkumiseen

Paljon tietoa ympäristövastuullisesta liikkumisesta http://www.motiva.fi/liikenne