Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Lämmitysjärjestelmät > Lämmönsäätöautomatiikka
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lämmönsäätöautomatiikka

Lämmönsäätöautomatiikan tehtävänä on ylläpitää patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa valitun säätökäyrän mukaisena suhteessa ulkolämpötilaan. Lämmönsäätöautomatiikka on perusperiaatteeltaan sama riippumatta lämmitystavasta.

Automatiikka mittaa menoveden lämpötilan ja ulkolämpötilan. Se laskee pisteen käyrästössä, vertaa sitä valittuun käyrään ja muuttaa tarvittaessa menoveden lämpötilaa. Vanhemmissa automatiikoissa käyrät ovat suoria ja muutos tehdään käyrän kulmaa muuttamalla, alapään pysyessä paikallaan. Jos valitulla käyrällä -20 °C asteen pakkasella on sopiva mutta 0 °C asteessa on liian kuumaa, korjaus tehdään ns. suuntaissiirrolla ylöspäin. Suuntaissiirto muuttaa käyrän alapäätä. Asteikossa on yleensä + tai - säätönuppi.

Uusissa automatiikoissa käyrän muotoa voidaan muokata kolmen tai viiden pisteen avulla. Pisteiden avulla tapahtuvalla käyrän asettelulla on helpompi räätälöidä kiinteistölle ominainen käyrä. Jokainen kiinteistö on yksilöllinen ja sille on haettava kokeilemalla sopivat asetukset.

Automatiikka muodostuu seuraavista osista:

Ohjausyksikkö(säädin) kerää lämpötila-antureiden mittatiedot ja laskee niiden perusteella oikean menoveden lämpötilan. Se vertaa laskettua arvoa valittuun käyrään ja antaa tarvittaessa toimilaitteelle käskyn muuttaa venttiilin asentoa.

Kuva: Ohjausyksikkö

Lämpöanturit: Menovesianturi mittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa.

Kuva: Pinta-anturi

Ulkoanturi mittaa ulkolämpötilaa ja sijaitsee yleensä talon pohjoissivulla.

Kuva: Ulkoanturi pyritään sijoittamaan kiinteistön pohjoisseinälle

Moottoriventtiili sisältää toimilaitteen ja 3- tai 2-tieventtiilin.

Kuva: 2-tie moottoriventtiili

Säätökäyrän valinta on kiinteistökohtainen ja se täytyy hakea kokeilemalla lämmityskauden aikana. Tavanomaisessa talossa nyrkkisääntönä voidaan pitää käyrää, jossa menoveden lämpötilat ovat:

Jos käyrään tehdään muutoksia, on muutoksen jälkeen odotettava muutama päivä, että lämpö tasaantuu ja vasta sen jälkeen voi arvioida muutosten vaikutuksia.