Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kiinteistön käyttäjien neuvonta osana ympäristötyötä

Kiinteistön käyttäjillä on huomattavan suuri vaikutus kiinteistön energiankulutukseen. Heitä kannattaakin opastaa järkevään energian käyttöön. Myös teknisistä toimenpiteistä saadaan maksimaalinen hyöty, kun muistetaan tiedotus ja neuvonta. Kiinteistönhoitaja voi olla tässä tärkeässä roolissa kiinteistön asiantuntijana.

Asukkaiden käyttötottumusten vaikutus kiinteistön laskennalliseen energiankulutukseen on jopa -5% - +5%. Siihen vaikuttavat asumistottumukset: vedenkäyttö, tuuletus ja huonelämpötila sekä tiedonkulku asukkaiden, huollon ja isännöinnin välillä.
Lähde: Virta J. ja Pylsy P. 2011: Taloyhtiön energiakirja.Tottumusten muuttaminen vaatii kiinteistön käyttäjältä tietoa uusista toimintatavoista ja niiden hyödyistä. Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa osaamistaan ja neuvoa energiansäästössä. Joskus on tarpeen näyttää kädestä pitäen esimerkiksi ilmastointi- tai lämmityslaitteen säätömahdollisuudet. Samalla voi kertoa säätöjen vaikutuksesta energiankulutukseen ja sitä kautta asumisen tai liiketoiminnan kustannuksiin.

Kiinteistönhoitajan on hyvä tiedottaa myös omasta, kiinteistön käyttäjille monesti näkymättömästä työstään. Esimerkkinä tästä on huonelämpötilojen laskeminen. Kun käyttäjille kerrotaan toimenpiteen edut, vältetään turhat yhteydenotot. Samalla tehdään näkyväksi kiinteistönhoitajan tekemä työ energiansäästön - ja samalla kustannussäästöjen - eteen.

Tavoitteista tuloksiin

Kiinteistösähkön, veden ja lämpöenergian kulutukselle on tarkoituksenmukaista asettaa kiinteistökohtaiset tavoitearvot. Niiden saavuttamiseksi määritellään toimenpiteitä kiinteistön vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tavoitteista ja toimenpiteistä tiedotetaan kiinteistön käyttäjille. Samalla heille kerrotaan, miten toimenpiteet koskevat heitä ja mitä heiltä odotetaan. Myös seurantatietoja kannattaa kertoa asiakkaille muutaman kerran vuodessa, sillä se muistuttaa asiasta ja motivoi jatkamaan.

Jos veden- tai energiansäästön avulla on mahdollista välttää vuokrankorotukset, siitä on tärkeää kertoa asiakkaille. Tehokkainta motivaatiota on, jos käyttäjä maksaa lämmön, sähkön ja veden kulutuksesta oman, todellisen kulutuksensa mukaan. Esimerkiksi huoneistokohtaiset vesimittarit ja laskutus voivat pienentää vedenkulutusta 15-20 % henkilöä kohden.

Lue lisää huoneistokohtaisten vesimittareiden eduista.

Käyttäjiä voi motivoida energiansäästöön

  • taloudellisten kannustimien avulla (esim. lämmityskustannusten pieneneminen)
  • konkreettisen ja omakohtaisen tiedon avulla (esim. mahdollisuus mitata tai saada tietoa omasta sähkön- tai vedenkulutuksesta ja verrata sitä muihin)
  • osallistamisen keinoin (esim. taloyhtiön energiansäästökilpailun järjestäminen)
  • viestinnän keinoin (esim. porraskäytävän ilmoitustaululle energiansäästövinkkejä ja kiinteistön energiankulutuksen seurantatietoa).

Viestinnässä kannattaa käyttää monia kanavia. Tietoa tulee havainnollistaa ja konkretisoida, jotta se ohjaa tehokkaammin käytännön toimiin. Oman kulutuksen vertailumahdollisuus keskimääräisiin kulutustietoihin motivoi toimenpiteisiin.

Hyviä vinkkejä energianeuvonnan käytännön toteutukseen ja kiinteistön käyttäjien motivoimiseen saat 4V-hankkeen sivuilta.

Isännöintiliiton julkaisemassa Energia ja koti -oppaassa on selkeitä listauksia energiansäästöön liittyvistä toimista, jotka kuuluvat taloyhtiön vastuulle.