Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Vinkit ja hyvät käytännöt
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Vinkit ja hyvät käytännöt

Energiansäästö

On tärkeää, että kiinteistönhoitaja tuntee oman kiinteistönsä energiankulutuksen. Hyvä tapa on kirjata ylös lämmityksen meno- ja paluuveden lämpötilat, kaukolämmön lämpötilat ja tilavuusvirta, öljynkulutus, lämmitysverkoston paine, lämpimän käyttöveden meno- ja paluuveden lämpötilat sekä ulkolämpötila. Kirjauksen yhteydessä voi samalla tehdä yleistarkastuksen lämmönjakohuoneen laitteistolle.

Käy syksyisin lämmityskauden alussa lämmönjakohuoneen kaikki laitteet läpi. On myös hyvä seurata asukkaiden ikkunoita. Jos ikkunoita on paljon auki, se on yleensä merkki väärin asetetusta lämmityskäyrästä.

Lämmityskaudella lämmönjakohuoneessa on hyvä käydä kerran viikossa tekemässä yleistarkastus. Käynnillä tarkastetaan pumppujen ääni, meno- ja paluuveden lämpötilat, lämmitys- ja käyttövesiverkoston varoventtiilit ja lämmitysverkoston paine.

Öljylämmityskiinteistöissä on hyvä seurata savupiippua. Savun pitäisi olla harmaata. Jos savu on mustaa, poltin palaa huonosti ja on syytä tarkastaa polttimen toiminta.

Tarkista pihavalojen toiminta: toimivatko liiketunnistimet.

Tarkista porrasvalojen aikaohjaukset ja liiketunnistimet. Kerroskohtaiset liiketunnistimet säästävät sähköä.

LED-ulkovalaistus voi tuoda selkeitä säästöjä energiankulutukseen. Lue lisää Viisaasti valaistusta taloyhtiöstä.

Tarkista autonlämmitystolppien ohjauksen toiminta. Vanhoissa kiinteistöissä yksi kello voi ohjata jopa 15 tolppaa. Säästöä syntyy, kun vaihdetaan tolpat malliin, jossa on pistokekohtainen kello. Jokainen tolpankäyttäjä voi määritellä oman lämmitysajan.

Jos kiinteistössä on sulassapitokaapeleita (sadevesikourujen, ajoluiskien ja/tai rappusten sulassapitokaapelit), tarkista syksyllä niiden toiminta ja varmista keväällä, etteivät ne jää kesäksi päälle.

Jos seinänvierustoilla lumi sulaa talvella, se on merkki seinän lämpövuodoista. Pihassa oleva sula kaista merkitsee yleensä lämpöjohtokanaalin eristevuotoa tai jopa putkivuotoa.

Jos kiinteistössä ei ole käyttöveden etäluentaa, kannattaa kirjata vesimittarin lukemat ylös säännöllisin väliajoin. Näin oppii tuntemaan oman kiinteistön ominaiskulutuksen. Jos kulutukseen tulee poikkeamia, on niihin helppo reagoida nopeasti. Äkillinen kulutuksen kasvu voi tarkoittaa putkivuotoa. Jos sekä lämmitysenergian- että vedenkulutus nousee yllättäen, on vika todennäköisesti lämpimässä käyttövedessä.

Korjaa vesikalusteiden viat viipymättä, sillä pienistä vuodoista voi nopeasti kasvaa suuri lasku.

Pese ja kastele ulkoalueita harkiten.

Seuraa öljyn kulutusta säännöllisesti varsinkin maanalaisten säiliöiden kohdalla. Säiliö kannattaa täyttää keväällä täyteen, ettei säiliöön kondensoidu kesällä vettä.

Jos talossa on kylmäkellari, kannattaa tarkistaa sen käyttöaste. Nykyään kylmiöitä käytetään hyvin vähän. Energiansäästökohteena kylmiön käytöstä poistaminen on perusteltavissa.

Jos asukas valittaa huoneiston kylmyydestä, täytyy aina mennä paikan päälle selvittämään vian todellinen syy. Ensimmäisenä tarkistetaan patteriventtiilin toiminta ja että termostaattia ei ole peitetty esim. verhoilla tai huonekaluilla. Vanha televisio patterin edessä voi häiritä termostaatin toimintaa. Kylmyys voi johtua myös vuotavista ikkunatiivisteistä.

Jos lämmityksen säätökäyrää muutetaan, pitää odottaa 1-3 vuorokautta, että rakenteiden lämpö tasaantuu. Sen jälkeen arvioidaan tehtyjen muutosten vaikutusta lämmitykseen.

Kaukolämpölaitteiston kesäsulun käyttöä kannattaa arvioida tapauskohtaisesti. Vanhoissa laitoksissa säätöventtiilit eivät sulkeudu kokonaan, vaan päästävät vettä läpi. Silloin sulun käyttö on paikallaan. Uudet venttiilit ovat tiiviimpiä, eikä kesäsulkua tarvita. Normaalitilanteessa lämmityspumppu on päällä jatkuvasti läpi vuoden. Jos säätöventtiili vuotaa eikä kesäsulku ole kiinni, rakennus lämpiää turhaan kesäaikana.

Öljykattila tarvitsee nuohousta aika ajoin. Öljyn palaessa muodostuu aina jonkin verran nokea. Mitä paremmin poltin on säädetty, sitä vähemmän nokea muodostuu. Noki tarttuu kattilan tulipesän seinämiin ja muodostaa eristeen kattilan sisäpuolelle. Se huonontaa kattilan hyötysuhdetta ja nostaa savukaasujen lämpötilaa. Nuohoustarvetta voi arvioida savukaasujen lämpötilaa seuraamalla. Nykykattiloissa savukaasujen lämpötila vaihtelee 120 ͦC- 170 ͦC välillä. Vanhemmissa kattiloissa hieman enemmän.

Savukaasujen lämpötila
on hyvä kirjata ylös polttimen huollon jälkeen. Kun savukaasut nousee n. 100 ͦC normaalilämpötilaa suuremmaksi on kattila nuohottava.

Lämpimän käyttöveden varoventtiilin satunnainen tiputus on normaalia varsinkin suuren kulutuksen jälkeen, kun kulutus loppuu. Yösähköllä toimiva varaaja tiputtaa joka yö vähän.

Talvella on hyvä tarkkailla räystäitä. Jos jääpuikkoja ilmestyy räystäälle, on syytä selvittää niiden syy. Suojasäällä lumen sulaessa jääpuikot tarkoittavat, että syöksytorvi on tukossa tai sadevesikourujen ja syöksytorvien sulassapitokaapelit ovat epäkunnossa. Pakkasella jääpuikot tarkoittavat yläpohjan lämpövuotoa.

Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa ammattitaitoaan käyttäjien hyödyksi ja antaa vinkkejä kiinteistön käyttäjille lämmön, sähkön ja veden kulutuksen vähentämiseen.

Taloyhtiön vastuunjakotaulukon voi tilata Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä.

Jätteiden synnyn ehkäisy ja hankinnat

Tuote tai tavara, jota ei koskaan hankita, ei myöskään päädy jätteeksi.

Kiinteistönhoitoyrityksessä kannattaa laatia yleinen hankintaohje, jossa sovitaan, mitä hankitaan ja miten. Tällöin kaikilla on yhteisesti tiedossa ympäristövastuulliset hankintaperiaatteet ja tuotteet.

Huomioi hankinnoissa tuotteiden kestävyys, korjattavuus ja huollettavuus.

Jätteiden syntyä ehkäisee tehokkaasti yhteiseen käyttöön hankitut koneet, laitteet ja työvälineet. Seurannalla varmistetaan, että olemassa olevia koneita käytetään tehokkaasti hyödyksi. Näin kaikille ei tarvitse hankkia kaikkea henkilökohtaiseen käyttöön.

Jätteen synnyn ehkäisyn kannalta on syytä optimoida hiekoitussepelin käyttömäärät. Liialliset määrät lisäävät entisestään myös keväistä hiekanpoistotyötä, poistoon käytettyjä konetunteja sekä pölyhaittoja.

Espoossa Kylävainionkujalla asukkailla on yhteiskäytössä muun muassa pensasleikkuri ja painepesuri sekä muita käsityökaluja. Tavaroita saavat lainata kaikki talon asukkaat. Tavaroita säilytetään lukitussa tilassa, johon kolmella talon asukkaalla on avaimet. http://www.4v.fi/4v-hanke/hyvat_kaytannot/hk/yhteiskayttotavarat

Taloyhtiön yhteiseen kierrätyshuoneeseen voi viedä tarpeettomia tavaroita ja hakea sieltä itselle käyttökelpoista tavaraa. Näin jätetiloihin ei kerry niin paljon sinne kuulumattomia jätteitä. Kierrätyshuoneen vastuuhenkilö voi tarpeen vaatiessa tyhjentää kierrätyshuoneen liikkumattomista tavaroista. http://www.4v.fi/files/4447/Kierratyshuone.pdf

Jätehuolto

Jätetilat kannattaa pyrkiä pitämään järjestyksessä ja korjaamaan sinne kuulumattomat jätteet pois välittömästi. Epäsiisteys lisääntyy yleensä nopeasti ensimmäisten välinpitämättömyyden merkkien jälkeen.

Jätelajitteluohjeita saa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä. Ohjeita on saatavilla myös kuvallisina.

Kuljetusyrityksiltä on tilattavissa monilokeroisia talkoolavoja, joihin voi lajitella useampia eri jätejakeita.

Vaaralliset jätteet tulee aina säilyttää erillään muista jätteistä. Älä sekoita niitä keskenään äläkä muihin jätteisiin. Alkuperäiset pakkaukset ovat parhaita astioita vaarallisille jätteille: niissä on asianmukaiset tiedot ja varoitusmerkit valmiina.

Koneiden käyttö ja kuljetukset

Valitse sopivan kokoinen kalusto, suunnittele ajoreitit ja noudata taloudellista ajotapaa. Vältä joutokäyntiä.

Polttomoottorikäyttöisiä koneita voi korvata akku- ja verkkovirtakäyttöisillä koneilla.

Pienkonebensiini soveltuu käytettäväksi kaikissa kiinteistönhoidon pienkoneissa.

Pölyä voi vähentää käyttämällä avoharjojen sijaan kerääviä koneharjoja. Pölyämistä voi vähentää myös lakaisemalla hiekat pois kosteina sekä käyttämällä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä.

Hiekoitushiekkaa kannattaa hankkia kerralla iso erä, joka viedään eri asiakaskohteiden hiekkasiiloihin yhdellä kuorma-autolla. Pienempien erien hankinta ja kuljettaminen esimerkiksi pienillä avolava-autoilla lisää liikennettä, päästöjä ja kustannuksia.

Yhdellä pakettiautolla voidaan keskitetysti hakea kiinteistönhoitajien tarvitsemat huoltotarvikkeet, lamput ja vara-osat, ja tuoda ne kiinteistönhoitoyrityksen varastoon. Sieltä jokainen kiinteistönhoitaja voi ottaa ne mukaansa mennessään asiakaskohteisiinsa.

Jos päivän asiakaskohteet sijaitsevat lähekkäinen, eikä mukaan tarvita isoja tarvikkeita, polkupyörällä voi siirtyä myös kohteesta toiseen. Polkupyörälaukkuihin mahtuvat mukaan pienet työkalut. Positiivinen huomio asiakaskiinteistöllä on taattu!

Kemikaalit

Älä koskaan käytä kemikaaleja, joiden pakkausmerkintöjä, käyttöturvallisuustiedotteita tai niitä vastaavia tietoja sinulla ei ole käytettävissä.

Suosi liukkaudentorjunnassa mekaanisia menetelmiä ja hiekoitussepeliä.

Viemärinaukaisussa turvallisin ratkaisu ympäristön ja kiinteistönhoitajan kannalta on käyttää perinteistä imukuppia, jolla tukos saadaan aukeamaan ilman kemikaaleja. Katso video http://youtu.be/FbcBfSd6qE4

Suosi luonnonmukaisia lannoitteita, kuten kanankakka ja merileväuute. Haravointijätettä voi käyttää katteena rikkakasvien torjumiseksi.

Suosi biohajoavia, ympäristömerkittyjä ja kasvipohjaisia hydrauliöljyjä.

Ympäristöriskit

Öljynimeytystuotteet pidetään aina mukana kiinteistönhoidon ajoneuvoissa (kuten traktorit ja huoltoautot) öljyvahinkojen alkutorjuntaa varten. Myös kaluston huoltotöissä on varauduttava öljyvuotoihin öljynimeytystuotteilla.