Sijaintisi: Kone- ja metalliala > 1. Opiskele > Ammattilainen ja ympäristö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ammattilainen ja ympäristö

Tässä osiossa kerrotaan niistä kestävän kehityksen haasteista, joita ammattilaiset ja yritykset kohtaavat toimialasta riippumatta, ja periaatteista, joita voidaan soveltaa alalla kuin alalla. Oman alasi sisällöt alkavat osiosta Kone- ja metalliala ja ympäristö.

Ammattilainen muuttuvassa maailmassa

Maailma on nopeasti muuttumassa. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun niiden varannot kuluvat ja kysyntä kasvaa. Se kannustaa yrityksiä säästäväisyyteen mutta myös uusiin, nokkelampiin toimintatapoihin. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja eettisistä näkökohdista on kasvussa, olipa kyse yksityisistä kuluttajista, yrityksistä tai julkisesta sektorista.

Vielä 2000-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että ympäristöalaan erikoistuneet asiantuntijat ja insinöörit ratkaisevat ympäristöongelmat. Nykyisin ymmärretään, että ratkaisun avain on monenlaisten toimijoiden yhteistyö. Ympäristö on joka alan, joka yrityksen ja joka ammattilaisen asia.

Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Fiksuimmat ajattelevat kuitenkin pidemmälle ja tarjoavat asiakkaalle ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja luonnonvarojen kulutusta. Tällaisia ratkaisuja etsivät yhä useammat asiakkaat. Ympäristöosaamisesta on tullut osa ammattitaitoa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Ympäristöosaavan ammattilaisen nyrkkisäännöt

Ympäristöasiat ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Aina ei ole saatavilla riittävästi tietoa oikeiden ratkaisujen tekemiseksi. Usein ei edes ole selvää vastausta, mikä olisi ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Onneksi järjellä pääsee pitkälle. Vaikka eri toimialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset, muutama nyrkkisääntö pätee varsin hyvin kaikkeen toimintaan. Suunta on olennaisin, vaikka kaikkia kysymyksiä ei osattaisi vielä ratkaista.

1. Katse kokonaisuuteen: elinkaariajattelu

Perinteisesti ympäristökysymyksiä on tarkasteltu organisaation oman toiminnan rajoissa: miten paljon energiaa kuluu, mitä jätteitä ja päästöjä syntyy ja niin edelleen. Tämä onkin tärkeää, ja se on ympäristövastuullisen toiminnan ensimmäinen vaihe.

Monilla aloilla suurin osa ympäristövaikutuksista on kuitenkin epäsuoria: ne syntyvät muualla kuin omassa toiminnassaJos haluamme ottaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista kokonaisuutena ja saada aikaan merkittäviä tuloksia, meidän täytyy tarkastella asiaa koko elinkaaren ajalta.

2. Kaikki hyöty irti: materiaalitehokkuus ja kierrätys

Luonnonvarojen käyttöönotto ja jalostaminen raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi kuluttaa siis paljon energiaa ja materiaaleja, jotka myös tuotetaan luonnonvaroista.

Kun luonnonvarat on kerran otettu käyttöön, niistä tulisikin ottaa kaikki hyöty irti. Tähän on olemassa monia keinoja.

 • Käytetään pitkään. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa. Esimerkiksi laitteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla säännöllisesti ja korjaamalla pikkuviat heti.
 • Käytetään tehokkaasti. Luonnonvaroja ei kannata seisottaa varastossa. Materiaalitehokkuutta on, että tuotetta käytetään paljon: käytetään työpaikalla yhteisiä työvälineitä, lainataan tai vuokrataan niitä tuotteita, joita tarvitaan harvoin.
 • Kierrätetään raaka-aineet. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.

3. Ei harakoille: Energiansäästö

Energia on yksi lähivuosikymmenten suurista kysymyksistä. Etenkin öljyn saatavuus heikkenee ja hinta nousee. Samaan aikaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman läpimurto tekee tuloaan.
Olipa energianlähde mikä tahansa, energiansäästö merkitsee aina taloudellista säästöä. Energiaa voi säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkölaitteiden käytössä ja liikenteessä.

4. Turvallisuus - terveys - ympäristö

Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös terveysriski, ja aina maineriski.
Ihmisen ja ympäristön turvallisuutta edistävät esimerkiksi
mahdollisimman myrkyttömien tuotteiden, kuten rakennusaineiden, sisustus- ja huonekalumateriaalien ja kemikaalien valitseminen
kemikaalien turvallinen säilyttäminen, käytön seuranta ja huolellisuus
vaarallisten jätteiden oikea säilytys ja käsittely

5. Ajattele asiakasta

Yritykset ovat olemassa asiakkaitaan varten ja asiakkaidensa varassa. Tiedätkö, mitä asiakas tarvitsee? Myytkö hyötyä vai turhuutta? Tavoitteletko nopeaa voittoa vai pitkää asiakassuhdetta?
Ammattilaisena voit vaikuttaa jossain määrin myös asiakkaasi ympäristövaikutuksiin. Millaista tuotetta tai palvelua suosittelet ja millä perustein? Neuvomalla asiakasta tuotteen valinnassa, käytössä ja hävittämisessä voit auttaa häntä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tuvallisemmin.

Mihin voin vaikuttaa ammattilaisena

Pohdi, mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi:
 • suunnitteluun, esimerkiksi raaka-ainevalintoihin
 • hankintoihin
 • kiinteistön energiankulutukseen
 • laitteiden sähkönkulutukseen
 • logistiikkaan - esimerkiksi turhien ajojen välttämiseen
 • laitteiden ja muiden välineiden käyttöikään
 • kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön
 • jätteiden lajitteluun
 • vaarallisten jätteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn
 • asiakkaan ajatteluun ja toimintaan
 • oman työpaikan talouteen

Miten voin vaikuttaa ammattilaisena

 • ole ylpeä ammattitaidostasi: toimi parhaan tietosi ja taitosi mukaan
 • käytä ammattilaisjärkeä
 • ota selvää ja kerro muillekin
 • kysy ja keskustele työpaikallasi