Sijaintisi: Kone- ja metalliala > 1. Opiskele > Kone- ja metalliala ja ympäristö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kone- ja metalliala ja ympäristö

Monen teollisuudenalan liiketoiminta perustuu kone- ja metallialan käytännön osaamisen soveltamiseen. Erityisesti kone- ja metalliteollisuus tarvitsevat korkeatasoista kone- ja energiateknistä tietoa ja taitoa ja asettavat sen mukaisia vaatimuksia ammattiosaajakoulutukseen.

Kansainvälinen toiminta, tekniikan vaatimukset ja mekaanisen tarkkuuden kehittyminen edellyttävät kone- ja metalliteollisuudessa jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä osaamisen kehittämistä. Erityisesti luonnonvarojen ja ympäristötekijöiden huomioiminen tuotannon suunnittelussa vaatii oikea-aikaista osaamista ja toimintaa.

Hyvin suunnitellussa tuotannossa on huomioitu materiaali- ja energiatehokkuus, materiaalin uusiokäyttö sekä tehokas lajittelujärjestelmä. Seuraavien vuosikymmenten aikana energia- ja ympäristöosaamisen ja ns. puhtaan tekonologian nousun merkitys kasvaa entisestään kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Energian kulutusta ja ympäristöpäästöjä on pyrittävä hillitsemään kaikilla tuotantoaloilla. Kone- ja metallialalla käytetään tänä päivänä laitteita, jotka toimivat hybridikäytöillä, tehoelektroniikalla tai sähkökäytöillä. Näiden merkitys suomalaisessa koneteollisuudessa on suuri, koska tuotannossa on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen monia erilaisia työkoneita ja kulkuneuvoja.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa pumppujen, puhaltimien ja paineilmalaitteistojen optimoinnilla, taajuusmuuttajilla ja korkeahyötysuhdemoottoreilla sekä lisäämällä kierrätystä. Energiatehokkuutta lisää lämpöpumppujen hyödyntäminen matalienkin lämpötilojen lämmön talteenotossa, prosessien optimaalinen mitoitus ja kehittyneet prosessin ohjaus- ja säätömenetelmät sekä prosessi-integraatio.

Ympäristönsuojelu on osa tämän päivän liiketoimintaa. Sillä pyritään erityisesti tuotannon aiheuttamien ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn sekä haittavaikutusten minimointiin. Käytännön ympäristönsuojelutoimia ovat mm. toimiva jätehuolto, jätevesien puhdistus, maaperän puhdistus ja kunnostaminen sekä savukaasujen puhdistus.

www.sitra.fi
www.etla.fi