Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > 1. Opiskele > Ympäristövastuullinen siivous
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristövastuullinen siivous

Siivoustyön tekijä on avainasemassa siivouksen suorien ympäristövaikutusten vähentämissä. Päivittäisissä töissä tehdään jatkuvasti valintoja, jotka vaikuttavat kemikaalien, energian, materiaalien ja veden kulutukseen. Ympäristövaikutusten vähentäminen ei edellytä puhtaudesta tinkimistä, vaan ymmärrystä siitä, miksi ja miten tiettyä siivousmenetelmää, - konetta, -välinettä tai -ainetta käytetään.

Siivoojalla on ammatillinen vastuu toimintansa ympäristövaikutuksista. Omaa työtään suunnitteleva siivouksen osaaja on usein samalla myös ympäristöosaaja. Hän pystyy aktiivisuudellaan ja omalla asennoitumisellaan vaikuttamaan myös asiakkaan toimintaan ympäristöasioissa.

Ympäristövastuullinen siivous on ammattiosaamista, jossa asiakkaan toiminnan, pintamateriaalien ja lian tuntemus yhdistyy tietoon ympäristön ja tavoitellun puhtaustason kannalta parhaista siivousmenetelmistä.


Ympäristövastuullisessa siivouksessa

 • ennaltaehkäistään likaantumista
 • arvioidaan siivoustarvetta, mietitään työväline-, menetelmä- ja ainevaihtoehtoja
 • käytetään mikrokuitutekstiilejä ja mahdollisimman mietoja puhdistusaineliuoksia ylläpitosiivouksessa
 • estetään lian pinttyminen toimintaan nähden riittävällä ylläpitosiivouksella
 • annostellaan puhdistusaineet tarkasti käyttöohjeen mukaan
 • huolehditaan harvemmin tehtävistä siivoustöistä ja hoidetaan pintoja säännöllisesti
 • vähennetään desinfioinnin tarvetta hygieenisillä työtavoilla
 • vuorotellaan menetelmiä ja siivousaineita tarkoituksenmukaisesti

Siivouksen keskeiset tavoitteet ovat:

 • tarkoituksenmukainen puhtaus
 • pintamateriaalien suojaaminen ja arvon säilyttäminen
 • hygieenisyyden ylläpitäminen
 • turvallisuuden takaaminen
 • viihtyisyyden luominen

Siivouksen ympäristökuormitusta on syytä tarkastella suhteessa näiden tavoitteiden tärkeyteen kussakin kohteessa ja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi koneellinen puhdistus säännönmukaisesti on perusteltua, jos siten voidaan helpottaa pinnan puhdistamista ja pidentää sen elinkaarta. Desinfioivan puhdistusaineen käyttö ylläpitosiivouksessa on tarpeetonta kuormitusta, jos pintojen hygieenisyys ei sitä edellytä.

Siivoamatta jättäminen ei ole ympäristöteko. Siivouksella vaikutetaan siivottavien tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Pintojen hoito edistää materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteen syntymistä.

 

Toimiva siivousvaunu mahdollistaa esivalmistellun siivouksen, auttaa pitämään työvälineet puhtaina ja helpottaa kerättävien jätteiden kuljetusta.