Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > 1. Opiskele > Ympäristötavoitteet ja yhteistyö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristötavoitteet osaksi palvelua

Puhdistuspalveluiden ympäristövastuullisuudella saavutetaan konkreettisia ympäristöhyötyjä. Tehty ympäristötyö jää kuitenkin helposti näkymättömäksi, ellei sitä tuoda esiin osana palvelua. Puhtauden laadun tavoin myös ympäristötavoitteista voidaan sopia asiakkaan kanssa ja kirjata seurattavat mittarit palvelusopimukseen. Palveluun voivat siivouksen lisäksi kuulua myös muut tehtävät, joilla puhdistuspalvelualan työntekijät osallistuvat kiinteistön ja asiakasorganisaation ympäristötyöhön.

Ympäristönäkökulmien huomiointi palvelussa on uutta useimmille asiakkaille. Ympäristövastuullisten puhdistuspalvelujen tarjoamisella autetaan asiakasta heidän omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Kestävän kehityksen ajattelu voi tuottaa alalle kokonaan uudenlaisia palvelutuotteita.

Kun asiakas on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen omassa toiminnassaan esimerkiksi toteuttamalla ympäristöjärjestelmää tai -ohjelmaa, tämä vaikuttaa myös siivouspalveluun. Lajittelua tukevan jätehuollon ja energiansäästön lisäksi puhdistuspalvelulta odotetaan yhä useammin myös omien aine-, tarvike- ja menetelmävalintojen kriittistä tarkastelua.

Lue lisää:

Toimistojen Green Office -ympäristöjärjestelmästä WWF:n sivuilta

ja puhdistuspalveluiden käytössä (Siivoustaito 1/2013)

Päiväkotien ja koulujen Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma

Ympäristötavoitteiden asettaminen kohteissa

 • Kartoitetaan/arvioidaan ympäristövaikutukset puhdistuspalvelun nykytilanteessa
 • Selvitetään asiakasorganisaation ympäristötavoitteet ja tarpeet (myös tavoiteltu puhtaustaso)
 • Yhteistyössä asiakkaiden ja kiinteistön ylläpidon kanssa valitaan seurattavissa olevat mittarit
 • Asetetaan konkreettiset tavoitteet, etsitään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Seurataan tavoitteiden toteutumista

Seurattavia ympäristökuormituksen mittareita voivat olla esimerkiksi

 • siivousaineiden laatu ja käyttömäärä (tehoaine/m2)
 • toiminnan aiheuttamien kuljetusten polttoaine- tai kilometrimäärä/m2
 • pestyjen pesukoneellisten lukumäärä/m2
 • pyykin kuivauksen energiankulutus/m2
 • siivouskoneiden energiankulutus moottorin tehon ja ajotuntien perusteella/m2
 • eri jätejakeiden lajittelun puhtaus tai syntyvien jätejakeiden määrät siivouksessa ja/tai asiakkaan toiminnassa

Siivousaineiden kulutus ja siivouksen energiankulutus on suhteutettava siivottujen neliömetrien määrään, jotta ympäristökuormitusta koskevat laskelmat ovat vertailukelpoisia. Esimerkiksi kun tiedetään siivouskoneiden, pesukoneiden ja kuivauslaitteiden sekä kuljetuskaluston käyttämän energian määrä, voidaan laskea, paljonko puhdistuspalvelussa kuluu energiaa yhden puhtaan neliömetrin tuottamiseen. Mittaamista ja seurantaa tarvitaan, sillä toistaiseksi puhdistuspalveluiden energia- ja materiaalitehokkuudesta ei juuri ole saatavilla tietoa.

 
Koko henkilöstön tulee olla perillä ympäristötavoitteista ja uusista toimintatavoista, joilla ne pyritään saavuttamaan. Perehdytystä tai viestintää tarvitsevat sekä puhdistuspalvelun työntekijät että asiakkaat.