Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > 1. Opiskele > Vastuulliset hankinnat
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Vastuulliset hankinnat

Ympäristövastuullisissa hankinnoissa vältetään jätteen syntymistä ja ympäristöhaittoja, pyritään käyttämään luonnonvaroja kestävästi ja huomioimaan hankintojen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hankintoja ohjaamaan on hyvä kirjata hankintojen ympäristövastuullisuuden tavoitteet yrityksen hankintastrategiaksi.

Julkisella puolella hankintoja tulee toteuttaa energia- ja ympäristönäkökulma huomioiden (kestävistä julkisista hankinnoista Motivan sivuilla). Tämä tarkoittaa, että myös julkiselle puolelle tarjottavan puhdistuspalvelun ympäristövastuullisuutta punnitaan yhä tarkemmin. Periaatepäätöksen mukaan palveluiden hankinnassa pyritään vähentämään elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia muun muassa ottamalla huomioon Pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin palveluille kehittämät kriteerit. Hankintayksikkö voi myös pyytää arvioitavaksi palveluntarjoajan ympäristöohjelmaa ja kyseisen palvelun ympäristösuunnitelmaa. Kestävien hankintojen periaatteita kannattaa noudattaa myös julkiselle puolelle tarjottavassa puhdistuspalvelussa.

Lue lisää: Työ- ja elinkeinoministeriön opas Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Harkintaa hankintaan

Kaikki hankinnat tehdään harkiten, sillä jätteiden ja ympäristövaikutusten välttäminen on helpointa hankintavaiheessa. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan hankintavaiheessa tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta eli huomioidaan raaka-aineiden, valmistuksen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset sekä kierrätettävyys käytön jälkeen. Kun hankinnat tehdään elinkaarikustannuksiin perustuen, voidaan samanaikaisesti säästää rahaa ja suojella ympäristöä.

Ennen hankintaa

1. Tarkistetaan varastotilanne ennen hankintaa.

2. Mietitään onko tavaraa tai konetta pakko hankkia, vai

 • voidaanko tarve hoitaa muuten, esimerkiksi palvelua ostamalla (koneiden leasing, siivoustekstiilien pesupalvelut)
 • voidaanko entinen korjata
 • voiko joku muu tuote korvata hankinnan

3. Vaaditaan hankittavilta käyttötavaroilta, kemikaaleilta ja palveluilta ympäristömerkintä tai julkisten hankintojen tapauksessa merkintää vastaavat ominaisuudet.

4. Mietitään hankintojen ja erityisesti palvelujen paikallisuutta.

Hankintojen kestävyyden lisääminen kannattaa aloittaa vaiheittain. On hyvä aloittaa tuoteryhmistä, joissa on ympäristömerkittyjä tuotteita.
Tavaroiden ja palveluiden tarjoajilta voi edellyttää ympäristövastuullisuutta. Tarjoajalta voi vaatia ympäristöjärjestelmää tai kattavaa ympäristöohjelmaa ja ympäristövastuullisuuden edellyttämistä myös alihankkijoiltaan. Myös kuljetuspalvelulle voidaan asettaa ympäristökriteereitä.

Siivouskoneiden hankinta:

 • Laitehankinnoissa käytetään vertailuperusteena kokonaistaloudellisuutta eli laitteiden elinkaarikustannuksia. Vaaditaan koneilta parasta energialuokitusta tai tietoa koneiden energiatehokkuudesta. Koneiden energian- ja vedenkulutus voidaan huomioida valintakriteereissä ja pisteyttää halutulla painoarvolla.
 • Välineitä voi ja kannattaa koekäyttääennen suurta ja kauaskantoista hankintaa (esim. uusien siivouspyyhkeiden ja koneiden ennakkotestaus). Siivoustyön tekijöiden ottaminen mukaan koneen hankintaan voi parantaa työn laatua, sillä he osaavat parhaiten arvioida koneiden käytettävyyttä.
 • Koneen mitoitus vastaa käyttötarkoitusta.
 • Siivouskoneiden hankinnassa huomioidaan pitkäikäisyys (pitkä takuuaika) ja huoltopalveluiden ja varaosien saatavuus.

Siivousvälineiden hankinta:

 • Ammattikäyttöön tarkoitetut siivousvälineet ovat monikäyttöisiä, ergonomisia ja yleensä kestävämpiä kuin kuluttajille suunnatut välineet.
 • Vertaillaan välineiden käytön elinkaarta, huollettavuutta ja kierrätettävyyttä: valmistajan lupaama kestävyys/käyttökerrat, saako lisä-/ varaosia, voidaanko metalliosat erottaa muista materiaaleista ilman erikoistyökaluja jne.
 • Yksinkertainen rakenne on yleensä kestävä.

Kuivainpyyhin on ekotehokas työväline - pyyhettä siirtämällä käytössä on monta puhdasta pintaa.

Siivousvälineissä ja mikrokuituliinoissa käytetään nykyisin nanohiukkasia, esimerkiksi erittäin pieniä synteettisiä tai räätälöityjä partikkeleita hopeaa, kuparia, hiili- tai fluoriyhdisteitä. Nanohiukkasten ympäristövaikutuksia ei vielä täysin tunneta. Varovaisuusperiaatetta noudattaen niitä ei siksi ole syytä ottaa jatkuvaan yleiskäyttöön, vaan käyttökohteet on harkittava tarkoin. Ympäristömerkityt tuotteet eivät saa sisältää nanometalleja tai yhdisteitä.

Siivousaineiden hankinta:

 • Siivousaineita hankitaan harkiten, tarkistetaan varastotilanne säännöllisesti ja ennen hankintaa.
 • Hanki tiivisteitä sopivan kokoisissa pakkauksissa, mahdollisimman vähän erilaisia aineita ja mielellään samasta tuotesarjasta.
 • Älä hanki vaarallisia aineita varmuuden vuoksi, vaan tarpeeseen
 • Annostelujärjestelmät vähentävät liika-annostelua.
 • Selvitä myös pakkausten kierrätettävyys tai täyttömahdollisuus.

Yksinkertainen 1 ml pumppuannostelija pulloon tai kanisteriin on vastuullinen hankinta, joka mahdollistaa nopeasti oikean annostelun !