Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Kierrätys ja lajittelu
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Toimivan kierrätyksen ja lajittelun edellytykset

Jätehuolto ja jätteiden hyötykäyttö ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämä aiheuttaa asiakkaille paljon epätietoisuutta lajittelukäytännöistä. Puhdistuspalvelun kannattaa pysyä ajan tasalla alueen jätehuollon toimintatavoista, sillä puhdistuspavelutyöntekijät ovat asiakkaalle jätehuollon asiantuntijoita. Jätehuollon osaaminen on yritykselle kilpailuvaltti.

Suurin osa kiinteistöissä syntyvistä jätteistä syntyy siivoustoiminnasta riippumatta. Jätteen määrä ja laatu riippuvat kiinteistössä tapahtuvasta toiminnasta. Vastuu kiinteistön sisällä sijaitsevien jäteastioiden tyhjennyksestä voi myös olla monin tavoin jaettu.

Sujuva ja materiaalitehokas jätehuolto onnistuu, kun lajittelu on järjestetty käyttäjien näkökulmasta selkeästi. Jokainen tietää, mitä jätejakeita lajitellaan, missä ovat lajittelupisteet ja kuka vastaa kierrätys- ja jäteastioiden tyhjennyksestä.

Selkeät lajitteluohjeet ja tarpeisiin sopivat keräysastiat ovat toimivan jätehuollon perusta.

Kiinteistö- tai toimijakohtaisen jätehuoltosuunnitelman tulisi sisältää ainakin:

  • lajiteltavat jätelajit (esim. biojäte, energiajäte, paperi, sekajäte, pahvi, keräyskartonki, pienmetalli, lasi)
  • millainen materiaali kelpaa keräykseen
  • miten jakeet jatkokäsitellään
  • missä eri jätelajien lajittelupisteet sijaitsevat
  • kuka hoitaa lajitteluastioiden tyhjennyksen
  • missä jätepiste sijaitsee
  • kuka huolehtii jätteen kuljetuksesta
  • miten ja missä vaaralliset jätteet varastoidaan ja miten ne toimitetaan eteenpäin
Osa jätehuollon määräyksistä on valtakunnallisia (esim. vaarallisen jätteen erillinen käsittely), osa alueellisesta jätehuoltojärjestelmästä riippuvia (esim. kerätäänkö energiajätettä).
 

Ota selvää jätteiden hyötykäytöstä omalla alueellasi!

  • Kunnalliset jätehuoltomääräykset
  • Alueellisten jätehuoltoyritysten neuvonta
Siivooja lajittelee ohjeiden mukaan ja raportoi lajittelun ongelmista. Siivoojalla tulee olla lajiteltaviin jätteisiin nähden sopivat välineet, esimerkiksi siivousvaunuissa tilaa yleisimmille erikseen lajiteltaville jätejakeille. Jos jätekatoksessa ei ole keräysastioita kaikille lajitelluille jätejakeille, siivooja kertoo asiasta asiakkaalle tai kiinteistönhoitajalle.
 
Siivoojalla on valmius opastaa asiakasta jätteen oikeaan lajitteluun, esim. taskuopas.
Uusien jätejakeiden lajittelu edellyttää monentasoista viestintää. Opettaja ja siivooja esittelevät oppilaille uuden käytännön, jossa käsipyyhepaperit lajitellaan biojätteeksi vihreällä teipillä merkittyyn keräysastiaan.