Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Vaaralliset jätteet
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Vaarallisista jätteistä huolehtiminen

Vaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle ja johon liittyy erityisiä hävitysongelmia. Jätelaki määrää, että kaikki vaaralliseksi jätteeksi luokitellut on kerättävä ja varastoitava huolellisesti ja hoidettava niitä varten järjestettyyn erilliskeräykseen. Toimipaikalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö ja vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa.

Vaarallisen jätteen selvittämiseksi parhaat tietolähteet ovat käytettyjen aineiden käyttöturvatiedotteet ja pakkausmerkinnät. Vaarallisen jätteen tunnistamiseksi voidaan käyttää myös yleistä vaarallisten jätteiden luetteloa, jäteasetusta ja kemikaalilakia. Apua saa myös kunnan ympäristöviranomaisilta, alueellisista ympäristökeskuksista ja vaarallisten jätteiden kerääjiltä.

Siivousaineista vaarallista jätettä ovat voimakkaat emäkset ja hapot sekä liuotinpohjaiset aineet. Vaarallista jätettä ovat siis esimerkiksi tahran-, kalkin ja ruosteenpoistoaineet, konetiskiaine sekä teollisuuspuhdistusaineet.

Käytöstä poistetut energiansäästölamput ja loisteputket kuuluvat vaarallisiin jätteisiin, sillä ne sisältävät pieninäkin määrinä myrkyllistä elohopeaa.

Myös raskasmetalleja sisältävät ladattavat akut ja paristot ovat vaarallista jätettä.

Lue lisää vaarallisista jätteistä