Sijaintisi: Puhdistuspalveluala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

Puhdistuspalveluala ja ympäristö

Joutsenmerkin kriteerit. Siivouspalvelut, versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 - 30. kesäkuuta 2014

Korhonen, Esko. 2011. Puhtauspalvelut ja työympäristö. Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman laatuun, tilojen käyttäjien kokemaan terveyteen ja työn tehokkuuteen toimistorakennuksissa. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteen laitos.

Krabbe Johanna, Marja Valtiala & Marjatta Lausjärvi. 2013. Ympäristöopas puhtausalalle. Puhtaustiedon tietopaketti 46.

Kujala, Tarja & Arja Wilkman. 2006. Jokainen siivota osaa? Ammattisiivouksen historiaa 1950-2000. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 3:5

Niemi, Elina. 2009. Siivouskoneiden käyttöaste ja sairaalahuoltajien valmiudet koneiden käyttöön TAYS:n sairaalahuollossa. Opinnäytetyö. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, Pirkanmaan ammattikorkea-koulu.

Siivousalan ympäristöopas. 2007. Suomen siivousteknisen liiton julkaisuja 2:6

Siivoustyön käsikirja. 2012. 22. painos. Suomen siivousteknisen liiton julkaisuja 1:7

Energiansäästö

Energia- ja ympäristöasioita laitoshuoltajan työssä. pdf. Kuopion kaupunki. Koulutusmateriaalia 27.1.2009

Tilastokeskusksen tietoa Suomen energiankulutuksesta ja loppukäytöstä http://www.motiva.fi/taustatietoa/energiankaytto_suomessa

Hankinnat

Hupponen Mari, Risto Soukka. 2010. Julkisia hankintoja kestävä kehitys huomioiden - case siivouspalvelut. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusraportti.

Nissinen, Ari. 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Linkit:

Duuniin, Hyria koulutuksen selkokielinen opas puhdistuspalvelualalle http://www.hyria.fi/files/87/Puhdistuspalvelu.pdf