Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Rakennusala ja ympäristö

Ammattitaitoinen rakentaminen tuo säästöjä ja pidentää rakennuksen elinkaarta

Ammattitaitoinen rakentaja on oleellisessa osassa, kun katsotaan rakennuksen lopullista laatua. Rakentamisen aikana tehdyt valinnat sekä rakentamisessa tehty hyvä jälki heijastuvat rakennuksen koko elinkaareen. Rakentamisen ja rakennuksen suunnittelun tavoitteena on korkea laatutaso, pitkä käyttöikä sekä helppo huollettavuus ja muunneltavuus. Näillä on mahdollista myös pidentää rakennusten elinkaarta rakenteiden ja materiaalien kestävyyden lisäksi.

Laadukas ja ammattitaitoinen rakentaminen on resurssitehokasta sekä taloudellista. Lisäksi se vähentää korjaustarvetta ja siten korjauskustannuksia. Ympäristövastuullisen rakentamisen konkreettinen hyöty asiakkaalle on rakennuksen teknisten ja esteettisten ratkaisujen pitkäikäisyys ja näiden kautta käytönaikaisten kustannusten pieneneminen. Huolellinen, suunnitelmallinen sekä ympäristövastuullinen rakentaminen lisää myös alan arvostusta.

Jokaisen ammattilaisen ympäristöosaamisella on merkitystä.
Ympäristöosaamisen tulisi olla luonnollinen osa ammattitaitoa. Kun rakentajalla on vahvan toimialaosaamisen lisäksi ympäristöosaamista, hänellä on hyvät edellytykset edistää ympäristövastuullista toimintaa työmaalla. Lue lisää ympäristöosaamisen tarpeista.

Käyttöiän käsitettä havainnollistaa oheinen kuva. Erilaisille rakennustyypeille on määritetty ohjeellisia käyttöikiä. Näitä ovat mm. maatalousrakenteet ja vastaavat rakenteet 15-30 vuotta, rakennukset ja muut yleiset rakenteet 50 vuotta ja monumentaaliset rakennukset, sillat ja muu infrastruktuuri 100 vuotta.


Kuva: Elinkaareen liittyviä käsitteitä.
Lähde: Elinkaarisuunnittelu. Suomi-Viro Interreg III A -hanke, Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke.

Resurssitehokas rakentaminen

Resurssitehokkuus on toimintatapa, jossa palvelu tuotetaan laadukkaasti samalla, kun energiaa ja raaka-aineita kulutetaan mahdollisimman vähän. Tehokkuus-sanalla viitataan siihen, että energiaa ja luonnonvaroja ei hukata vaan luonnonvarojen käyttö on suunnitelmallista ja toiminta huolellista. Jos halutaan korostaa jompaakumpaa näkökulmaa, voidaan puhua myös energiatehokkuudesta tai materiaalitehokkuudesta. Resurssien tehokkaalla hyödyntämisellä saavutetaan myös kustannussäästöjä, kun tarvikkeita, energiaa ja materiaaleja tarvitsee ostaa vähemmän. Lisäksi varastointi-, kuljetus- ja jätehuoltokulut pienenevät, kun liikuteltavan ja jätteeksi päätyvän materiaalin määrä vähenee.

Resurssitehokkuus rakentamisessa
Energiatehokkuus
  • lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien oikeat valinnat energiankulutuksen minimoimiseksi
  • rakentamisesta aiheutuvan liikenteen minimointi: esimerkiksi tehtävien ketjuttaminen ja logistiikan suunnittelu
  • ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden taloudellinen ajo- ja käyttötapa
Materiaalitehokkuus
  • materiaalien ja aineiden tarkoituksenmukainen ja suunnitelmallinen käyttö: käytetään juuri sen verran kuin on tarpeen laadukkaan lopputuloksen kannalta, ei enempää eikä vähempää
  • työmaalla materiaalien sääsuojaus ja hukan pienentäminen
  • ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden oikea käyttö sekä huolto