Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö > Kestävä rakentaminen - kestävä rakennus
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kestävä rakentaminen - kestävä rakennus

Rakentaminen on osa kestävää kehitystä ja kestävä kehitys on mm. rakentamista. Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa huomioidaan resurssitehokkuus ja pyritään tuottamaan pitkäikäinen, mahdollisimman vähän huoltoa ja korjausta tarvitseva rakennus. Kestävän rakennuksen haluttuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuus, toimivuus, terveellisyys, viihtyisyys, arvon säilyminen sekä muunneltavuus. Kestävällä rakentamisella pyritään löytämään niin ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä pohjalla olevia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Kestävä rakentaminen tukee luonnonvarojen järkevää käyttöä ja edistää luonnonvarojen riittävyyttä samalla, kun on mahdollista saada taloudellisia hyötyjä energia- ja materiaalisäästöjen kautta.

Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on n. 40 %.
Rakennusten ja rakentamisen kuluttama energia aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Kestävä rakentaminen voidaan pilkkoa neljään osa-alueeseen: ekologiseen kestävyyteen, taloudelliseen kestävyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen ja kulttuurilliseen kestävyyteen. Ekotehokkailla ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta myös asumisessa, joten rakentamisella ja hyvällä suunnittelulla on merkitystä. Vaikka käyttövaihe on merkittävin energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia tarkastellessa, niin rakentamisvaiheen valinnat ja rakentamisen laatu ratkaisevat kuinka pitkä ja millainen käyttövaiheesta tulee.

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämiseen.


Kuva: Kestävän rakentamisen osa-alueet
Lähde: Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke