Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö > Rakentamisen ympäristövaikutukset
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Rakentamisen ympäristövaikutukset

Kaikella ihmisen toiminnalla, kuten rakentamisella sekä kiinteistöjen lämmityksellä ja ylläpidolla, on vaikutuksia ympäristöön. Rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden käyttövaiheen aikana, mutta ratkaisut tehdään suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Passiivi-, nollaenergia- sekä plusenergiatalojen yleistyessä rakentamisvaiheen ympäristövaikutukset korostuvat käytön ympäristövaikutusten pienentyessä.

Ennen vuotta 2010 valmistuneen rakennuskannan koko elinkaaren aikainen energiankulutus jakautuu suunnilleen näin: rakennus- ja tuotantovaihe 10-20 % ja käyttövaihe 80-90 %. (Suomen arkkitehtiliitto)
Rakennusten elinkaaresta.

Merkittävimmät päätökset elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään suunnitteluvaiheessa. Työmaalla ratkeaa miten laadukkaasti ja hyvin suunnitelmat muuttuvat todelliseksi rakennukseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa tehtyihin valintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä tehtyjä ratkaisuja voi olla mahdoton, hankala tai kallis muuttaa käytön aikana. Rakennusmateriaalien ja rakenteiden tulee olla pitkäikäisiä ja rakentajan tulee osata yhdistää eri materiaaleja oikein, jotta ne kestävät suunnitellun käyttöiän. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa kiristyvät samalla rakentamisen laatuvaatimukset, jotta vältytään kosteus- ja homeongelmilta.

Keskeisiä rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ovat
  • luonnonvarojen, kuten energian, materiaalien ja veden kulutus.
  • vaikutukset ihmisten terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen (esimerkiksi kemikaalien haitalliset vaikutukset ihmisiin, eliöihin, maaperään ja vesistöihin).
  • jätteet ja päästöt, joihin kuuluvat nestemäiset ja kaasumaiset päästöt (kuten hiilidioksidi).