Sijaintisi: Ruokapalveluala > 1. Opiskele > Ruokapalvelut ja ympäristö > Ruokapalvelut osana kulutusta
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ruokapalvelut osana kulutusta

Elintarvikkeiden osuus suomalaisten kulutuksesta on vähentynyt jatkuvasti raha-arvoltaan. Ruoka on kuitenkin ympäristökuormituksen näkökulmasta asumisen ja liikkumisen ohella yksityisen kulutuksen merkittävimpiä alueita.

Ruoanvalmistus arkena kodeissa vähenee koko ajan ja ammattikeittiöiden tuottamien aterioiden odotetaan yhä enemmän nousevan elintarviketeollisuuden tuotteiden rinnalle ja vaihtoehdoksi käynnille vähittäiskaupassa. Kohtuuhintaisten jokapäiväisten ruokapalvelujen tarve lisääntyy. Ruoan lisäksi asiakkaat haluavat sosiaalisia kontakteja.

Ruoan osuus suomalaisten ympäristökuormasta on suuri. Noin kolmasosa kulutuksen kaikista ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta.

Suuri osa suomalaisista on ruokapalvelujen piirissä

Joukkoruokailu on keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria. Sen malli on lähtöisin laitosruokailusta, kuten armeijan, vankiloiden, sairaaloiden ja koulujen keittiöistä. Julkiset ja yksityiset ruokapalvelut ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti suomalainen maksuton kouluruokailu on kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen järjestelmä.

Suomen ammattikeittiöt valmistavat noin 810 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa eli 2,2 miljoonaa ateriaa päivässä. Näistä reilu puolet valmistetaan julkisissa keittiöissä (päiväkodit, koulut, sairaalat, vanhainkodit ym.), yli kolmasosa kahviloissa ja ravintoloissa ja alle kymmenesosa henkilöstöravintoloissa. Keskimäärin joka kolmas suomalainen käyttää päivittäin erilaisia ateriapalveluja ja ne kuuluvat suomalaisten arkeen lapsuudesta vanhuuteen. Työssäkäyvistä suomalaisista lähes puolet syö ammattikeittiön valmistaman lounaan.

Ympäristönäkökulma vaikuttaa lisääntyvässä määrin ruokavalintoihin ammattikeittiöissä ja asiakkailla

Ruokapalvelujen kehittämisessä on tärkeää ottaa selvää, mitä asiakkaat pohtivat vastuullisista ruokavalinnoista ja millä perusteella he niitä tekevät. Ruoan ympäristövaikutuksista puhutaan yhä enemmän. Ammattikeittiöiden kannattaakin panostaa ympäristövastuullisuuteen ja tuoda sitä esille myös markkinoinnissa. Monen kaupungin strategiaan on esimerkiksi jo kirjattu ympäristöasioiden huomioiminen myös ruokapalvelussa ja sen hankinnoissa.

Raaka-ainevalinta, joka kotikeittiössä olisi vaikutuksiltaan vähäinen voi ammattikeittiössä muodostaa merkittäviä ympäristösäästöjä.

Ammattikeittiötoimintaa koskeva lainsäädäntö pyrkii takaamaan ruoan turvallisuuden, mutta kestävän kehityksen mukaisen ruokatarjonnan ja -palveluiden kehittäminen edellyttää keittiöalan ammattilaisilta aloitteellista ympäristötyötä. Tavoitteena on tilanne, jossa ammattilaiset tekevät kestäviä valintoja ja viestivät niistä asiakkaille. Tällöin myös asiakkaalla on mahdollisuus valita kestäviä ruokapalveluja.