Sijaintisi: Ruokapalveluala > 1. Opiskele > Kestävät hankinnat
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kestävät hankinnat ovat ympäristöystävällisiä ja vastuullisia

Kestävillä hankinnoilla pyritään pienentämään haitallisia päästöjä ja jätemäärää sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotannon sosiaalista kestävyyttä.

Ammattikeittiöiden valinnat voivat hyvin suunnattuina merkittävästi tukea tuotannon ympäristömyötäisiä toimintatapoja ja innovaatioita. Julkisen sektorin toimijoiden odotetaan toimivan esimerkkinä kestävien julkisten hankintojen toteuttamisessa.

Ruokapalveluissa tiukat talousraamit ohjaavat useimmiten hankintoja. Ympäristökriteerien asettaminen hankinnoille on sen sijaan toistaiseksi harvinaista. Hankinnoissa noudatetaan usein vakiintuneita käytäntöjä, joiden ympäristövaikutuksia ei tulla ajatelleeksi. Hinnan lisäksi hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota tuotteiden muihinkin ominaisuuksiin, kun halutaan tarjota ympäristövastuullisempaa ruokapalvelua. Ympäristövastuullisilla hankinnoilla voidaan samanaikaisesti säästää rahaa ja suojella ympäristöä, kun huomioidaan hankinnan elinkaarikustannukset.

Hankintojen suunnittelu on ympäristövaikutusten huomioinnin ratkaiseva vaihe

Kestävien hankintojen toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea tahtoa ja aktiivista ympäristötiedon hankintaa markkinoilla olevista tuotteista. Julkisten hankintojen kilpailuttamisessa tarvitaan hankintalainsäädännön ja asianmukaisten menettelyiden tuntemusta.

Hankinnat.fi -sivulla on tarjolla tietoa julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä

Koska ympäristövastuullisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tarjonta on vasta kehittymässä, hankintojen kestävyyden lisääminen pysyvästi edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja yhteistyötä tuottajien, jalostajien, elintarviketoimittajien ja kuljetuspalveluiden kanssa. Ammattikeittiöt voivat kehittää ympäristövastuullisten tuotteiden saatavuutta esimerkiksi yhdessä lähituottajien kanssa.

Hankintojen kestävyyden lisääminen kannattaa aloittaa vaiheittain. On hyvä aloittaa tuoteryhmistä, joissa on ympäristömerkittyjä tuotteita.

Tarjoajalta ja tavarantoimituksilta voi edellyttää ympäristövastuullisuutta

Tarjoajalta voi vaatia ympäristöjärjestelmää tai kattavaa ympäristöohjelmaa ja ympäristövastuullisuuden edellyttämistä myös alihankkijoiltaan. Myös kuljetuspalvelulle voidaan asettaa ympäristökriteereitä.

Julkisilta keittiöiltä edellytetään ympäristövastuullisuutta hankinnoissa

Kansalliset tavoitteet kestäville julkisille hankinnoille määriteltiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2009 ja päätöstä päivitettiin vuonna 2013. Periaatepäätös on valtion organisaatioita sitova, mutta kunnille luonteeltaan suositus.

Valtioneuvosto edellyttää julkisilta hankkijoilta energian- ja ympäristönäkökulman huomiointia kaikissa hankinnoissa, erityisesti rakentamisen ja asumisen, liikkumisen, ruokapalveluiden, energiaa käyttävien laitteiden sekä palveluiden hankinnoissa. Käytännössä tuotteiden ja palveluiden hankinnassa kehotetaan käyttämään vertailuperusteina Pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin saamisen kriteereitä.

Julkisten ruokapalvelujen elintarvikehankinnoissa tulee periaatepäätöksen mukaisesti lisätä luonnonmukaista, kasvispohjaista tai sesonginmukaista ruokaa. Sitä on tavoitteen mukaan tarjolla keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kaksi kertaa viikossa. Hankintojen tavoitteena julkisissa keittiöissä on, että tarjotusta ruoasta 10 prosenttia on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Hankintastrategia ohjaamaan käytäntöjä

Keittiön toimintasuunnitelmaan tai laatukäsikirjaan tai/ja ympäristöohjelmaan voidaan kirjoittaa kestävien valintojen periaatepäätös ja käytännössä miettiä ja tarkentaa yksityiskohtaisemmin, mitä se meidän keittiössämme merkitsee. Tärkeää on, että hankinnat tehdään ruokalistasuunnittelun perusteella, eikä käytössä olevien tuotevalikoimien perusteella.