Sijaintisi: Ruokapalveluala > 1. Opiskele > Kestävät hankinnat > Vastuulliset elintarvikehankinnat
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Elintarvikehankinnat vastuullisessa keittiössä

 

  • Varastotilannetta, tuotteiden menekkiä ja hävikkiä seurataan tarkasti. Tarkennetaan tämän pohjalta elintarvikkeiden sopivat hankintamäärät (vältetään turhat hankinnat, vähennetään hävikkiä).
  • Hankitaan luomutuotteita ja reilun kaupan tuotteita.
  • Asetetaan hankittaville elintarvikkeille ympäristövaatimuksia, esimerkiksi "tuotettu uusiutuvalla energialla" tai "tuotettu ilman kemiallisia torjunta-aineita".
  • Mietitään kuljetusmatkoja kestävyyden kannalta ja sopivaa tasapainotilaa raaka-aineiden paikallisuuden ja kuljetustiheyden välille. Hankintojen paikallisuus voi vähentää elintarvikkeen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, jos ne vähentävät kuljetuksia ja pakkaamista. Lähiruoan ympäristövaikutukset riippuvat kuitenkin ennen kaikkea maatalouden tuotantotavoista ja jalostusprosessien laadusta. Paikallinen ruokaketju merkitsee paikallisesti kannettua ympäristövastuuta: raaka-ainetuotannon ympäristövaikutukset jäävät oman yhteiskunnan vastuulle kotimaahan tai kotimaakuntaan. Tuotteiden ympäristövaikutukset ovat myös paremmin määritettävissä, kun tuotantoketju tunnetaan.
  • Hankitaan ruoka-aineet sopivan kokoisissa pakkauksissa. Vaikka pakkauksen valmistuksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on useimmissa tapauksissa vähäinen, ammattikeittiössä sopivat pakkauskoot vähentävät merkittävästi jätettä ja hävikkiä.
  • Suositaan uudelleenkäytettäviä ja kierrätyskelpoisia pakkausmateriaaleja. Ruoan ympäristövaikutukset ovat kuitenkin yleensä merkittävästi pakkausten vaikutuksia suuremmat, joten tarpeen mukainen ja tuotetta riittävästi suojaava pakkaus voi auttaa vähentämään ympäristökuormitusta pienentämällä ruoan varastohävikkiä.

Lue lisää Luomuruoan hintavertailusta ammattikeittiössä

Lähiruoan hankinnasta

 

Elintarvikkeiden ympäristö-, vastuullisuus- ja alkuperämerkit

Ympäristömerkkien tavoitteena on välittää ostajille ja päättäjille tuotteen tuotantoprosessia ja tuotantoympäristöä koskevaa ympäristötietoa.

Maailmalla on monenlaisia merkkejä - tässä muutamia

Kuva suurempana


Luomumerkit kuvaavat, että tuotteet tulevat kolmannen osapuolen valvonnassa olevasta tuotannosta, jossa noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa tiukempia ympäristökriteereitä. Luomutuotannossa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ja kemiallisten torjunta-aineiden, väkilannoitteiden sekä geenimuunneltujen tuotanto-organismien käyttö on kielletty. Luonnonmukaisessa eläintuotannossa käytetään luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja ja otetaan huomioon eläinten luonnonmukaisen käyttäytymisen tarpeita.

Koska luomuvalvonta ei nykyisin ulotu ammattikeittiöihin, virallisia luomumerkkejä ei voi käyttää annosten mainonnassa. Ruokalistalla olevat luomuelintarvikkeet saa tietenkin mainita.

Luomu
Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa, pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Lehtimerkki

EU:n luomumerkki -"Eurolehti" on pakollinen kaikissa esipakatuissa EU:n alueella valmistetuissa luomutuotteissa. Sille ei erikseen myönnetä käyttöoikeutta vaan sitä käytetään asetuksen määräämällä tavalla. Tunnusta voi käyttää vapaaehtoisesti myös muissa luomuelintarvikkeissa, kuten pakkaamattomissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa tuotteissa.

Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.


Ilmastovaikutuksiin perustuvia merkintöjä on alettu kehittää tuotteisiin. Suomessa on käytössä vuonna 2014 neljä erilaista pakkausmerkintää, jotka kertovat tuotteen ilmastovaikutuksista. Yritykset kertovat myös nettisivuillaan tuotteidensa ympäristövaikutuksista.

MTT:n vetämässä Climate Communication II -hankkeessa tehtiin etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa yritysten viestintä elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

MTT: Kuluttajien ilmastomyönteisten valintojen tukeminen
Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään

Vesijalanjälkimerkintä on toinen todennäköisesti laajemmin käyttöön tuleva tulevaisuuden ympäristömerkintä.

Eläinten hyvinvoinnista maailmalla käytössä on jo merkintäjärjestelmiä, joiden standardit ovat tiukempia kuin lainsäädännön minimivaatimukset.

Reilu kauppa

Reilun kaupan merkintä on eettinen merkintä, joka kuvaa ennen kaikkea sosiaalista oikeudenmukaisuutta sisältäen myös ympäristövastuuta koskevia kriteereitä. Reilun kaupan järjestelmän piiriin kuuluvassa tuotannossa pyritään vähentämään torjunta-aineita ja maaperän eroosiota sekä ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Reilua kauppaa valvoo kansainvälinen Reilun kaupan liitto.

Reilun kaupan merkin käyttö keittiön ruokalistamerkinnöissä edellyttää "kolmannen osapuolen sopimusta" Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kanssa.

Vastuullisesti pyydetty

Kalatuotteiden MSC-ympäristösertifikaatti (Marine Stewardship Council) takaa, että kalat ja äyriäiset on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla. MSC-luokitus ei kuitenkaan kerro kalatuotteen muista mahdollisista ympäristövaikutuksista, esimerkiksi kuljetusten tai maailman toisella puolella tapahtuvan jalostuksen vaikutuksista.

Myös ammattikeittiöille voidaan myöntää vastuullisesti pyydetyn kalan käytöstä kertova MSC Chain of Custody -sertifikaatti.

ASC-sertifikaatti (Aquaculture Stewardship Council) kertoo vesiviljelytuotannon vastuullisuudesta.

Logoja

Alkuperämerkinnät, kuten Hyvää Suomesta - joutsenlippu ja Puhtaasti kotimainen -sirkkalehtilippu, Avainlippu tai Maakuntien parhaat -merkki eivät ole ympäristömerkkejä, vaan viittaavat tuotteen alkuperään. Merkki ei kerro tuotteen ympäristövaikutuksista tai elinkaarivaikutuksista.