Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kuljetukset

Ammattikeittiöissä kuljetusten määrä ja tarve ovat hyvin erilaisia riippuen keittiön sijainnista ja toimintaympäristöstä. Tavarantoimituksia tulee kaikkiin keittiöihin. Jakelukuljetukset valmistuskeittiöistä jakelukeittiöihin ovat erityisesti julkisissa ruokapalveluissa usein merkittävä osa toimintaa.

Kuljetusten ympäristövaikutukset aiheutuvat pääosin polttoainepäästöistä. Muita vaikutuksia ovat muun muassa melu- ja pölyhaitat. Kuljetusten ekotehokkuus on myös kustannustehokasta, koska polttoainekustannukset muodostavat merkittävän osan kuljetusten kokonaiskustannuksista.

Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää vähentämällä kuljetuskertoja, lisäämällä kuljetusten täyttöastetta sekä parantamalla reittisuunnittelua. Kuljetusten ekotehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä yhteis- ja paluukuljetuksia.

Kuljetuspalveluja hankittaessa voidaan asettaa kuljetusyrittäjälle ympäristökriteerejä, koskien esimerkiksi polttoaineen laatua ja kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja kaluston ikää ja kuntoa. Kuljetuspalveluille voidaan myös esittää ympäristökuormitusta pienentävien toimintatapojen noudattamista, kuten taloudellista ajotapaa ja tyhjäkäynnin välttämistä.

Tavarantoimitusten kustannuksiin ja ympäristökuormitukseen vaikuttavat myös elintarvikkeiden pakkaukset. Sopivan kokoisilla pakkauksilla ja hyvin suunnitellulla pakkaamisella voidaan nostaa kuljetusten täyttöastetta ja vähentää tyhjää tilaa kuljetuksissa.