Sijaintisi: Ruokapalveluala > Lisätietoa
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lisätietoa

Ympäristöosaava ammattilainen -palvelun pohjana ja innoittajana on ollut Ruokapalvelualan Ympäristöpassi, joka julkaistiin Savon koulutuskuntayhtymän kehittämiskeskuksen, EkoCentrian hankkeen tuloksena vuonna 2011. Ympäristöpassi saavutti ruokapalvelualalla nopeasti suosiota, ja vastaavaa palvelua haluttiin tarjota myös muille aloille. Samalla Ympäristöpassi liittyi osaksi monialaista Ympäristöosaava ammattilainen -palvelua.

Ympäristöpassin suoritukset ovat siirtyneet uuteen palveluun ja ovat voimassa normaalisti, kolme vuotta suorituspäivästä. Muutos ei edellytä Ympäristöpassin suorittaneilta toimenpiteitä.

Myös organisaatioiden tilit on siirretty Ympäristöosaava ammattilainen -palveluun. Uudessa palvelussa on huomioitu organisaation kehittämisen näkökulma entistä paremmin ja tilien hallintaa on kehitetty. Tilien ylläpitäjiin on oltu yhteydessä ja sovittu siirtoon liittyvistä kysymyksistä.

Ympäristöpassin tausta

Ympäristöpassin taustalla on Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävien julkisten hankintojen edistämiseksi. Periaatepäätöksessä mainitaan, että osaksi neuvontaa kehitetään ympäristöpassitoimintamalli, jonka avulla ruokapalveluista vastaavat pystyvät osoittamaan hallitsevansa ympäristövastuulliseen toimintaan ja hankintoihin liittyvät säädökset ja käytännöt. Ohjeistuksella ja neuvonnalla edistetään elinkaarinäkökulman huomioonottamista. Tavoitteena on edistää energian ja veden kulutuksen optimointia sekä vähentää biojätteiden määrää ja elintarvikkeiden ilmastovaikutusta. (VN 8.4.2009)

Ympäristöpassin kehittämistä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriön
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma (Sre) ja Laatuketju.

Sre Laatuketju