Sijaintisi: Ruokapalveluala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

Suomalaisen tuotannon ja kulutuksen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset toimialoittain ja tuoteryhmittäin. Envimat -hanke. Suomen ympäristökeskus (Syke) 2006 - 2009. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT -mallilla. Suomen ympäristö 20/2009

Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen. Consev-hanke. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Oulun yliopiston Thule-instituutti ja Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) 2006-2009.

Peloton-hankkeessa kehitellään uuden, resurssitehokkaan talouden malleja. Mukana myös ruokapalveluala.

Elintarvikkeiden ympäristövaikutukset. Foodchain -hanke. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). 2000-2003

Elintarvikeketjun ympäristövastuun taustaraportti 2009. Selvitys koko elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista.MTT, SYKE, Thule-instituutti.

Elintarvikeiden hiilijalanjäljet-hanke. MTT. 2009-2012
Hankkeen esittely

Ruokajäte rasittaa ympäristöä enemmän kuin pakkaukset. Juha-Matti Katajajuuri (MTT).Tieto&trendit-lehti 2/2008

FinMIPS kotimaisten elintarvikkeiden materiaalipanos. Elintarvike MIPS.Kauppinen, Lähteenoja, Lettenmayer. Maa- ja elintarviketalous 130.2008.

Suomen kalatuotteiden elinkaariarviointi SYKE. 2004. Suomen ympäristö 687.

Alkuperää kalastamassa. Vastuullisuus henkilöstöravintoloiden ja kaupan alan ostoissa. FinnWatch 2/2010

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit. MMM. FCG, 2010.

Paikallinen ruokajärjestelmä: ruoantuotanto ja -kulutus sekä ympäristövaikutukset. MTT. 2007. MTT:n selvityksiä 135.

Energiatehokas ammattikeittiö. Työtehoseura, Motiva. 2009.

Elintarvikkeiden hankintaohjeistus. Julkiselle sektorille suunnattu, ostotoiminnan parissa työskentelevien ihmisten tueksi laadittu sähköinen opas.

Ympäristöä säästäviä hankintoja. Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Euroopan komissio. 2005

Ympäristönsuojelulaki
Terveydensuojelulaki
Jätelaki

Opiskeluaineiston päivityksen (elokuu 2014) lähteet ja linkit

Turun Sanomat 2012: Ruoanvalmistus siirtymässä keskuskeittiöille

Maataloustilastot: Ravintotase 2013

Pnas.org: Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security. 3/2014

Ekoenergia

Luomutietoverkko: Luomutuotanto vähentää vesistöjen rehevöitymisriskiä

Ilmasto-opas.fi: Metaani

MTT: Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen (MTT:n Raportti 127, 2014), Ilmase.fi

Evira: Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2011

Evira: Muuntogeeniset elintarvikkeet

Foodweb.ut.ee: FOODWEB-hanke

MTT: Uusi vertailumenetelmä yhdistää ruoan ympäristövaikutukset ja ravitsemuksen

MTT: Ilmastovalinta opastaa kestävämpään syömiseen

MTT: Elintarvikeala haluaa tukea kuluttajien ilmastomyönteisiä valintoja

MTT: Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään. 2013.

Joutsenmerkki.fi: Kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset

TEM: Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Kesäkuu 2011. (Motiva.fi)

Hankinnat.fi: Sosiaaliset näkökohdat

Finnwatch (2013): Alkuperä tuntematon - Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa.

Kemikaalineuvottelukunta.fi: Kemikaalilainsäädäntö ja ja sen valvonta Suomessa. Kemikaalineuvottelukunnan julkaisuja 9 (2013).

Kierrätys.info: Vaarallinen jäte

Laki julkisista hankinnoista

Hankinnat.fi: Hankintalain uudistaminen alkaa

Motiva.fi: Julkiset hankinnat - kestävä hankinta kannattaa

Motiva.fi: Hankintaohje/Ruokapalvelut: Energia ja vesi

Motiva.fi: Kotitalouslaitteiden energiamerkintä

YM 2009: Kestävät julkiset hankinnat - Julkinen sektori kestävien hankintojen edelläkävijäksi.