Sijaintisi: Ruokapalveluala > Kehitä organisaatiota > Ympäristöosaava organisaatio -tili
 
 
kirjaudu

Ympäristöosaava organisaatio -tili

Kun haluat kehittää työyhteisön osaamista, voit perustaa organisaatiolle tilin.

Kun työntekijä suorittaa osaamistestin, hän voi ilmoittaa verkkopalvelussa, minkä organisaation palveluksessa toimii. Työntekijöiden suoritukset kertyvät organisaation tilille. Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut osaamistestin, voit tulostaa organisaation osaamistodistuksen. Todistus on voimassa yhden (1) vuoden.

Jos organisaatio on suuri tai siihen kuuluu useita yksiköitä tai toimipisteitä, voit luoda tilille alatilejä. Jokainen toimipiste voi tällöin hankkia oman osaamistodistuksen.

Tili on toimialakohtainen. Jos organisaatiossa on usean eri toimialan ammattilaisia, tarvitaan eri toimialoille erilliset tilit. Eri toimialojen tileillä tulee olla tilin perustajina eri henkilöt, sillä järjestelmä hyväksyy kunkin sähköpostiosoitteen vain yhdellä toimialalla. Toimialakohtaisen päätilin alle voi halutessaan perustaa alatilejä esim. eri toimipisteille tai oppilaitoksen opiskelijavuosikursseille.

Pieni organisaatio


Suuri organisaatio


Suuri organisaatio

Yksi tili riittää meille. Voin halutessani lisätä alatilejä myöhemmin.


Meillä ei ole ennestään tiliä. Tarvitsemme päätilin ja alatilejä.


Meillä on päätili, jolle haluan luoda alatilin.

LUO TILI


LUO TILI


LUO ALATILI