Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > 1. Opiskele > Sosiaali- ja terveysala ja ympäristö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Sosiaali- ja terveysala ja ympäristö

Tämän osion tavoitteena on, että:
- tiedostat, millaisia sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutukset voivat olla
- tiedät, mitä konkreettista esimerkiksi lähihoitajan työssä voi tehdä ympäristön hyväksi
- tiedät, mitä muita hyötyjä ympäristötietoisuudesta voi seurata.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijä työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Hän osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Työhön voi liittyä esimerkiksi perushoitoa ja huolenpitoa, kliinisiä hoito- ja tutkimusmenetelmiä, lääkehoitoa, aseptiikkaa, toimistotyötä, kodinhoidollisia tehtäviä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä ohjausta ja opastusta. Ympäristöasiat liittyvät näihin kaikkiin kiinteästi.

Alan ympäristöosaamisessa korostuvat etenkin materiaalien kulutus, energiankulutus ja jätehuolto. Myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys ovat itsestään selvästi osa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa.

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään monenlaisissa toimintaympäristöissä ja työn painopisteet vaihtelevat. Tässä materiaalissa lähtökohtana ovat ympäristönäkökohdat lähihoitajan työtehtävissä hoito- ja palvelukodeissa, tuetussa asumisessa, kotihoitotehtävissä sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla. Materiaalia voidaan käyttää kuitenkin myös laajemmin sosiaali- ja terveysalalla.

Tämä verkkomateriaali tarjoaa tietoa ja kehitysideoita sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutuksista alan ammattilaisille. Ympäristövaikutuksia syntyy mm. hankintojen, energian- ja vedenkulutuksen sekä jätehuollon kautta. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää paitsi laitosten ja organisaatioiden järjestelmillä, myös työntekijöiden työtavoilla. Arjen toistuvilla teoilla ja valinnoilla voimme parantaa sekä ympäristön tilaa että yksilöiden elämänlaatua.