Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > 1. Opiskele > Sosiaali- ja terveysala ja ympäristö > Sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutukset
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutukset

Sosiaali- ja terveysalalla sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten oleellisimmat ympäristövaikutukset liittyvät materiaalien kulutukseen, jätteisiin sekä energian- ja vedenkulutukseen. Avainroolissa ympäristövaikutusten vähentämisessä ovat toiminta- ja työskentelytavat.

Hyvien käytäntöjen omaksumista hoitolaitoksissa hankaloittavat erilaiset toimintakulttuurit ja -tavat sekä ohjeistusten puute. Sijaistyövoiman ja opiskelijoiden suuri määrä ovat alan arkea. Vaihtuvan henkilöstön vuoksi tarvitaan selkeät toimintatavat ja -ohjeet eri tilanteisiin.

Valitettavan usein alan ammattilaisten asenteisiin ja työtapoihin on iskostunut kertakäyttökulttuuri. Syynä tähän on muun muassa kova työpaine, mutta myös alan tarvikkeiden tuotekehitys ja markkinointi. Moniin toimintoihin on kehitetty kertakäyttöisiä tarvikkeita ja perusteluina niiden käytölle esitetään helppoutta, hygieenisyyttä, edullisuutta ja työajan säästöä. Aina kertakäyttöiset tarvikkeet eivät kuitenkaan ole tarpeen ja ne voivat tulla pitkällä aikavälillä kalliimmaksi kuin kestävämmät vaihtoehdot.

Ympäristöystävälliset työtavat edellyttävät tietoisuutta työn ympäristövaikutuksista ja turvallisista tavoista vähentää niitä. Asiakkaan tai potilaan terveyden ja turvallisuuden takaaminen on aina ensisijaista. Vaikka tavoitteena on esimerkiksi kertakäytön vähentäminen, ei potilasturvallisuutta saa missään vaiheessa vaarantaa.

Kyse on tilannekohtaisesta harkinnasta. Jos potilaan tila sitä vaatii, on käytettävä kertakäyttömateriaaleja, vaikka muussa tilanteessa olisikin kustannustehokkaampaa ja järkevämpää valita kestokäyttöisiä materiaaleja.

Toisaalta turha suojautuminen ei lisää infektioiden ehkäisyn tehoa, päinvastoin - se saattaa luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Hyvä käsihygienia ja aseptinen toimintatapa ovat paras tapa ehkäistä esimerkiksi sairaalainfektioiden syntyä.

Erilaisten hoitolaitosten - olivatpa ne sitten sairaaloita, terveyskeskuksia, palvelutaloja, päiväkoteja, vanhainkoteja tai muita vastaavia laitoksia - ympäristövaikutukset ovat pääosiltaan samankaltaisia kuin muidenkin julkisten laitosten. Ympäristövaikutukset ovat tulosta aivan tavallisesta arjen toiminnasta: energiankäyttö aiheuttaa muun muassa hiilidioksidipäästöjä ilmaan, vedenkäyttö lisää jätevesiä ja niiden puhdistustarvetta ja jätteitä kertyy jätehuollon käsiteltäväksi. Tuotteiden ja palveluiden koko elinkaarta tarkasteltaessa ympäristövaikutukset vielä moninkertaistuvat. Onko näitä tärkeän ja tarpeellisen toiminnan epäsuotuisia ympäristövaikutuksia ylipäätään mahdollista vähentää ilman, että palvelun laatu siitä kärsii?

Ympäristövaikutusten vähentäminen kannattaa aina, yleensä myös taloudellisessa mielessä, silkkoina euroina. Samalla säästyy sekä Maapallon luonnonvaroja että inhimillisiä voimavaroja. Kyse on usein melko pienistä muutoksista omassa toiminnassa: sisälämpötilan säädöistä, valojen sammuttelusta, vuotavista vesihanoista ilmoittamisesta, hankintojen tarkemmasta miettimisestä, jätteiden lajittelusta oikeisiin keräyspisteisiin. Ja oikeista ohjeistuksista! Mutta pian näistä pienistä puroista kertyy isompia jokia ja virtoja, jotka oikeasti vaikuttavat kokonaisuuteen. Eikä tuloksen saamiseksi nähty vaiva loppujen lopuksi ole suuri - etenkään ammattilaiselta, joka muutenkin tekee työnsä ajatuksella ja ammattitaidolla.