Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristön ja ihmisen hyvinvointi

Ympäristöä säästävä toiminta ei ole ristiriidassa ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Se ei tarkoita, että merkityksellisiä asioita jätettäisiin tekemättä tai tehtäisiin huonosti. Laadukas, tarkoituksenmukaisesti tehty työ merkitsee yleensä myös kestävää kehitystä - ja hyvinvointia meille kaikille.

Ympäristön tilan ja yksilön elämänlaadun parantaminen lähtevät oivalluksista, viisaista valinnoista ja arjen teoista. Sosiaali- ja terveysalalla ympäristövastuulliset ja eettiset hankinnat, jätteiden vähentäminen ja niiden asianmukainen käsittely ovat ammattitaitoa.

Hyvinvointi ei merkitse vain aineellista kulutusta. Kohtuullinen elämäntapa on mahdollinen nykyisille ja tuleville sukupolville. Kulutuksesta voi nauttia enemmän, kun se ei ole jokapäiväistä itsestäänselvyyttä. Kulutuskulttuurin muutos voi tuoda enemmän vapaa-aikaa, vähentää stressiä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä. Se vakauttaa luontoa ja elinympäristöämme ja luo siten edellytyksiä turvallisemmalle elämälle. Kulutuskulttuurin muutoksen voi sanoa tuovan terveyttä!

Luonnosta hyvinvointia

Tutkimuksissa on todettu luonnolla olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Luonnon vaikutukset terveyteen syntyvät kolmella tasolla: luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta, luonnon läheisyydessä olemisen kautta ja luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen ja osallistumisen kautta. Näistä esimerkiksi aktiivinen liikunta luonnossa näyttäisi lisäävän itsearvostusta ja tasaavan mielialoja. Nämä vaikutukset saavutetaan osallistumalla, eivätkä ne ole yhteydessä esimerkiksi liikuntalajiin kestoon tai intensiteettiin. Luonnossa liikkuminen laskee verenpainetta ja sydämen syketaajuutta. Lisäksi luonnossa liikkumisen ja oleilun koetaan

  • tuottavan iloa ja auttavan pakenemaan arjen paineita ja jokapäiväisiä huolia
  • uudistavan, koska luonto vähentää henkistä ja fysiologista kuormaa
  • parantavan fyysistä terveyttä
  • lisäävän hyvänolon tunnetta
  • lisäävän sosiaalista kanssakäymistä
  • lisäävän itsenäisyydentunnetta
  • tarjoavan esteettisiä kokemuksia.

Kun siis säästämme luontoa ja ympäristöä, säästämme sitä itsellemme ja lapsillemme sekä niille, jotka tulevaisuudessa ovat hoitamassa meitä ja Maapalloamme.