Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > 1. Opiskele > Ympäristövastuulliset toimintatavat sosiaali- ja terveysalalla
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristövastuulliset toimintatavat sosiaali- ja terveysalalla

Tämän osion tavoitteena on, että
- tiedät, mitä ympäristövastuullisilla työtavoilla tarkoitetaan
- ymmärrät, miksi ympäristövastuullisuutta tavoitellaan
- osaat pohtia oman työsi ympäristövastuullisuutta.

Tieto ympäristökysymyksistä ja motivaatio kestävän kehityksen edistämiseen ovat hyvä lähtökohta ympäristövastuulliseen toimintaan. Sosiaali- ja terveysalalla laaja-alainen ammatin tieto- ja taito-osaaminen vaativat jatkuvaa oppimista.

On kuitenkin huomioitava, että rutiininomaiset käyttäytymismallit ovat usein ympäristövastuullisen toiminnan esteinä. Oman toiminnan muuttaminen ympäristömyönteisemmäksi on sisäinen kehitysprosessi jokaisella. Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan perusteluita, positiivisia esimerkkejä ja onnistumisen kokemuksia.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät välittävät ammatissaan toimiessaan tietoa myös kestävän kehityksen sisällöistä: suvaitsevuudesta, esteettömyydestä, monikulttuurisuudesta, työ- ja asiakasturvallisuudesta, kestävistä kulutusvalinnoista ja esimerkiksi jätehuollosta sekä energian- ja vedenkulutuksesta. Opastaessaan uusia työntekijöitä tai vaikkapa asiakkaita tai omaisia hoitokodeissa, he välittävät omat työtapansa ja arvonsa eteenpäin.