Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > Kehitä organisaatiota > Ympäristötyön käynnistäminen
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristötyön käynnistäminen

Ympäristötyö voidaan aloittaa sieltä, missä ympäristövaikutukset ovat suurimmat tai sieltä, mihin työyhteisössä on suurin tarve. Pitemmällä aikavälillä on tärkeää panostaa juuri niihin toimintoihin, joiden merkitys on ympäristön kannalta suurin.

Kiinnostuksen ja motivaation herättäminen auttaa alusta lähtien. Kun ihmiset saadaan mukaan ja jotain konkreettista ja ilahduttavaa tapahtuu, sitoutuminen paranee ja kynnys suurempiin uudistuksiin madaltuu.

Jos siis jätteiden lajittelu painaa mieltä tai paperinkulutus on ryöstäytynyt käsistä, voi ympäristötyön aloittaa sieltä, vaikka kyseessä ei olisikaan yrityksen suurin ympäristökuormitus.

Kaksi lähestymistapaa

Alkuvaiheessa on hyvä luoda katse kokonaisuuteen: mitkä ovat keskeiset ympäristöasiat meidän alallamme ja toiminnassamme, mitä teemme hyvin ja mitä pitäisi kehittää. Sen jälkeen kannattaa valita yksi tai muutama kehittämiskohde, joihin aluksi keskitytään.

Yleiskuvan organisaation ympäristöasioista voi luoda käymällä läpi yleisen kartoituksen. Sen perusteella voidaan todeta, millä osa-alueilla olisi kehittämistarpeita ja tehdä suuntaa-antavia kehittämisehdotuksia. Kun kehittämiskohde on valittu, sen osalta kannattaa tehdä tarkempi alkukartoitus. Voitte hyödyntää Ympäristöosaavan ammattilaisen tarkistuslistoja.
Myös PK-yrityksille suunnatusta Ekokompassista löytyy hyödyllisiä työkaluja, esimerkiksi kattava ja yksityiskohtaisempi alkukartoituslomake.


Ympäristöasioiden haltuun ottaminen voi tuntua aluksi valtavalta urakalta. Toinen tapa päästä alkuun on valita yksi tai muutama osa-alue, josta tuntuu luontevalta aloittaa.

Ympäristöosaava ammattilainen tarjoaa työkaluja ympäristötyöhön. Tarkistuslistojen avulla voitte käydä läpi yhden ympäristötyön osa-alueen kerrallaan. Kirjatkaa sovitut toimenpiteet, vastuut ja aikataulu kehittämissuunnitelmaan.
Valonia on myös kehittänyt tarkistuslistoja ympäristönäkökohtien yksityiskohtaisen tunnistamisen avuksi.

Ympäristövaikutusten arviointi

Oman toiminnan ympäristövaikutusten arviointi antaa osviittaa, mistä kannattaa aloittaa. Tarkkoja lukuja tai elinkaarianalyysejä ei aina ole mahdollista saada, mutta yleistä tietoa alan keskeisistä ympäristöasioista löydätte esimerkiksi tästä palvelusta.

Ympäristövaikutuksia kannattaa tarkastella eri toimintojen kautta: tuotteen/palvelun suunnittelu, tuottaminen, toimittaminen asiakkaalle, toimistotyö ja niin edelleen. Arvioinnissa huomioidaan seuraavat näkökulmat:

  • energian ja veden kulutus
  • jätteen synty ja jätemäärät
  • hankinnat
  • kuljetukset ja liikkuminen
Ympäristövaikutusten arviointia kannattaa tehdä yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Yhdessä arvioiden annetaan tunnistetuille ympäristövaikutuksille arvosana esim. asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka merkittävä asia on. Arviointikriteereitä ovat esim. ilmiön toistuvuus ja vaikutuksen laajuus. Pisteet lasketaan yhteen ja tuloksena löydetään merkittävimmät osa-alueet. Yksiselitteistä totuutta ei tarvitse etsiä, eikä valmiita arviointeja tai pisteytyksiä ole, vaan jokainen tekee omat arvionsa.
SWOT eli nelikenttäanalyysi on oivallinen työkalu, kun mietitään yhdessä, mitkä ovat
  • vahvuutemme: mitä olemme jo tehneet hyvin
  • heikkoutemme: mistä löytyy parantamisen varaa
  • uhat: mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja varautuminen niihin
  • mahdollisuudet: mitä hyvää voi löytyä tekemällä ympäristötyötä

Vahvuudet ja mahdollisuudet kannattaa tuoda esiin sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä, niitä korostetaan liian harvoin. Pohtimalla heikkouksia ja uhkia ja ratkaisuja niihin saadaan pohja toimintasuunnitelmalle.