Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Muita työkaluja

Ympäristötyön tueksi on tarjolla valmiita malleja ja työkaluja, jotka soveltuvat erilaisiin organisaatioihin ja käyttötarkoituksiin.

Green office on erityisesti toimistoille sopiva ympäristöhallinnan apuväline, jonka on kehittänyt Suomen WWF.
Ekokompassi on pienille ja keskisuurille yrityksille rakennettu ympäristöasioiden hallinnan työkalu. Ohjeet ja lomakkeet ovat kaikkien käytettävissä verkossa, mutta järjestelmä voidaan auditoida tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Hyvinkään alueella.
EcoStart on ELY-keskusten tukema tuotteistettu konsultointipalvelu pk-yritysten ekotehokkuuden parantamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan.
Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä, kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka toimii samaan tapaan kuin muut viralliset järjestelmät.
Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 on virallinen sertifioitava ympäristöjärjestelmä ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi ja yhdistämään ympäristötyön kiinteäksi osaksi organisaation johtamista. Lisäksi ympäristöjärjestelmä vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista.
EMAS-järjestelmä (the Eco-Management and Audit Scheme) perustuu EU:n asetukseen ja se koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. EMAS sopii kaikentyyppisille organisaatioille pk-yrityksistä julkiseen hallintoon.